3 replies [Last post]
ขอคำปรึกษา " หา Play สโตร์ไม่เจอ "
Offline
Last seen: 1 year 12 weeks ago
Joined: 07/28/2012

ลงรอม cm-10.0.0-crespo แล้วหา Play สโตร์ไม่เจอ ขอความรู้ด้วยครับ ว่าต้องทำอย่างไง

ขอบคุณครับ

3 Comments
Offline
Last seen: 1 year 12 weeks ago
Joined: 07/28/2012
ต้องลง gapp ใช่มั๊ยครับ

ต้องลง gapp ใช่มั๊ยครับ แล้วจะหา gapp ตัวนี้ได้จากที่ไหนครับ

sumpaee's picture
Offline
Last seen: 1 year 50 weeks ago
Joined: 09/17/2010
ใช้ตัวนี้ครับ
Offline
Last seen: 1 year 12 weeks ago
Joined: 07/28/2012
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ เข้าใจขึ้นทีละน้อยแล้วครับ

+