เวลาโหลดเพลงจากเว็ป 4shared มันไม่เป็นไฟล์MP3
1 reply [Last post]
เวลาโหลดเพลงจากเว็ป 4shared มันไม่เป็นไฟล์MP3
Breeze_cupid's picture
Offline
Last seen: 6 hours 4 min ago
Joined: 02/15/2012
Points: 261

เป็นเหมือนกันมั้นครับ แล้วเปรี่ยนยังไง โหลดเพลงจากเว็ป4shared โหลดเสร็จดันเป็นสกุลMPAGไม่ใช่MP3 มันฟังด้ายก็จริง แต่เครื่องอื่นมันไม่ลองรับ

Offline
Last seen: 30 weeks 3 days ago
Joined: 11/26/2012
Points: 16

ใช้แอพพวก File manager แตะค้างที่ไฟล์เพลง เลือกเปลี่ยนชื่อ แล้วเปลี่ยนนามสกุล จาก .mpag เป็น .mp3

Navigation
User login
Moderator Team
Contributor
Active forum topics
Recent blog posts
Recent comments
Facebook Fan Page
Who's new
Hits Counter