1 reply [Last post]
เข้า play สโตร์ ไม่ได้ครับ
Offline
Last seen: 2 years 43 weeks ago
Joined: 04/25/2012

อัพเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วก็เข้า play สโตร์ ไม่ได้ครับ เข้าแล้วเด้งออกมา ต้องทำยังไงครับ

1 Comments
rakyim's picture
Offline
Last seen: 4 days 15 hours ago
Joined: 03/06/2012
เข้าเมนูการตั้งค่า +

เข้าเมนูการตั้งค่า + การจัดการแอพพริเคชั่น + ทั้งหมด แล้วหา google play สโตร์ กดเข้าไปแล้วกด บังคับปิด+ ล้างข้อมูล เสร็จแล้วปิดเมนูการตั้งค่า แล้วลองเข้าใช้งานดูใหม่ค่ะ

+