1 reply [Last post]
ขายแล้วคัรบ ขอบคุณพื้นที่ดรอยซานครับ
biomansu's picture
Offline
Last seen: 3 days 13 hours ago
Joined: 10/10/2010

ประกันถึงเดือน8 ไมีมีริ้วรอย ไม่มีกล้องเลยไม่ได้ถ่ายรูปไม่มีความผิดปกติใดๆ ล๊อดไต้หวัน แถมเคส 6 อัน ฟิมอีก 3 แผ่น 0863750565 สะดวกมหาชัย พระรามสอง

คำเตือน: อย่าลืมอ่านคำเตือนและข้อแนะนำสำหรับการใช้บริการห้องซื้อ-ขายเพื่อจะได้ไม่ถูกมิจฉาชีพหลอก ด้วยความหวังดีจากทีมงาน DroidSans
1 Comments
biomansu's picture
Offline
Last seen: 3 days 13 hours ago
Joined: 10/10/2010
ขายแล้วครับ

ขายแล้วครับ

+