Miscellaneous files ใน ROM DN V3.2
ฟอรั่มนี้จะถูกปิดการใช้งานเมื่อการย้ายไปฟอรั่มใหม่เสร็จสมบูรณ์

ในระหว่างนี้ กระทู้หรือคอมเมนท์ที่สร้างในระบบเก่าอาจหายได้ในอนาคต เราไปใช้ฟอรั่มใหม่กันเถอะนะนะ

No replies
Miscellaneous files ใน ROM DN V3.2
Chinaphat's picture
Offline
Last seen: 30 weeks 6 days ago
Joined: 12/09/2008
Points: 130

ทำไม Miscellaneous files มันเยอะจังครับ ลอง wipe data ก็ยังอยู่ตั้ง 4 GB ใครเป็นมั้งครับ

Navigation
User login
Moderator Team
Contributor
Active forum topics
Recent blog posts
Recent comments
Facebook Fan Page
Who's new
Hits Counter