2 replies [Last post]
ข้อคำแนะนำเรื่องกล้องหลังครับ
Offline
Last seen: 50 weeks 6 days ago
Joined: 08/15/2013

อยากทราบว่าทำไม ตัวกล้องหลังด้านในทำไมมันเยื้องกับตัวฝาครอบด้านหลังครับ เครื่องที่ผมใช้มันจะเยื้องมาด้านล่างเล็กน้อย
ด้วยความสงสัยเลยเดินดูพวกเครื่องโชว์ตามร้าน บ้างเครื่องตัวเลนส์กล้องด้านในจะอยู่ตรงกลางของฝาหลังเลยครับ แต่บางเครื่องมันเยื้องออกทางด้านข้าง ขอบคุณครับ

2 Comments
Offline
Last seen: 10 weeks 2 days ago
Joined: 11/06/2012
ปกติดี

อยู่ตรงกลางของเครื่องไม่มีเยื่องนะคัรบ

Overtheape's picture
Offline
Last seen: 15 weeks 5 days ago
Joined: 05/28/2013
เป็นเพราะระบบ OIS รึเปล่าครับ

เป็นเพราะระบบ OIS รึเปล่าครับ ผมว่าปกติน่ะครับ เครื่องผมไม่เป็นแต่ตอนใช้ 1020 เป็นครับ

+