No replies
เปิดไฟร์ต่างๆ บน Android 6.0 จะถามให้เลือกเปิดด้วยแอพอะไรครั้งเดียว แล้วไม่ถามอีกเลย
Offline
Last seen: 38 weeks 5 days ago
Joined: 04/25/2016

เปิดไฟร์ต่างๆ บน Android 6.0 เครื่องจะถามให้เลือกเปิดด้วยแอพอะไรครั้งเดียว แล้วไม่ถามอีกเลย...

อยากให้ถามทุกครั้งว่าจะเลือกเปิดด้วยโปรแกรมอะไรทุกครั้ง เหมือน Android เวอร์ชั่นเก่าๆ ได้ไหมครับ

(ตัวอย่าง: มีโปรแกรม Word หลายตัวในเครื่อง เวลาเปิดไฟร์ด้วย MS Word ครั้งแรก ครั้งต่อๆ มาก็จะเข้า MS Word ตลอด)

+