1 reply [Last post]
ขอสอบถามอาการเครื่องเป็นแบบนี้อะไรพังครับ
Tommy Tommy's picture
Offline
Last seen: 11 weeks 6 days ago
Joined: 12/01/2012

อาการแรกเครื่องรีบูทเองบ่อยๆ เมื่อวานนี้รีบูทเองอีกครั้งแต่ค้างที่หน้า samsung galaxy note 2 เลยเข้า Recovery mode หน้าจอก็เป็นแบบในรูปที่แนบมาให้ครับ ลอง wipe cach แล้วก็ wipe data/Factory reset ก็ยังขึ้นแบบเดิม เลยลองเฟลชรอมใหม่ผ่านโอดิน เป็น 4.4.2 ขึ้น fail ตลอด ลองถอยกลับมา 4.3 ก็ยังขึ้น fail อยากถามว่านี้คือ อาการบอร์ดพัง หรือ อะไรพังครับ

1 Comments
Offline
Last seen: 4 weeks 4 days ago
Joined: 05/28/2013
ผมก็เคยเป็นแบบนี้นะลองเปลี่ยน

ผมก็เคยเป็นแบบนี้นะลองเปลี่ยนแบตครับ แบตเสื่อมทำเครื่องรวนได้ แล้วลองลง rom ศูนย์ใหม่ ย้ำลง rom ศูนย์ก่อนแล้วค่อย root ทำอย่างอื่นไปครับ

+