1 reply [Last post]
ช่วยแนะนำการตั้งค่ากล้องเวลาถ่ายรูป
Offline
Last seen: 5 years 11 weeks ago
Joined: 10/05/2011

ช่วยแนะนำการตั้งค่ากล้องเวลาถ่ายรูปด้วยคับ คือก่อนถ่ายรูปภาพมันจะชัดสีสันสดใส แต่พอถ่ายรูปเสร็จสีกลับไม่สดใส่เหมือนเดิม พอมีวิธีตั้งค่าตรงไหนบ้างคับ

1 Comments
Offline
Last seen: 3 years 41 weeks ago
Joined: 08/27/2011
อาจเป็นที่จอก็ได้ เพราะเป็น

อาจเป็นที่จอก็ได้ เพราะเป็น Super Amoled Plus ที่ดูรูปในเครื่องสีสดมากแต่พอมาลงคอมก็เป็นโหมด rgb ธรรมดาก็ได้มั้ง

+