ไฟล์ text เปิดอย่างไร?
ฟอรั่มนี้จะถูกปิดการใช้งานเมื่อการย้ายไปฟอรั่มใหม่เสร็จสมบูรณ์

ในระหว่างนี้ กระทู้หรือคอมเมนท์ที่สร้างในระบบเก่าอาจหายได้ในอนาคต เราไปใช้ฟอรั่มใหม่กันเถอะนะนะ

No replies
ไฟล์ text เปิดอย่างไร?
Offline
Last seen: 1 year 30 weeks ago
Joined: 06/17/2011
Points: 91

ไฟล์ text (*.txt) เปิดอย่างไร?
ใช้โปรแกรมอะไรเปิดครับ

Navigation
User login
Moderator Team
Contributor
Active forum topics
Recent blog posts
Recent comments
Facebook Fan Page
Who's new
Hits Counter