เกิดปัญหา ดาวน์โหลด app ใน market ไม่ได้
ขออนุญาตย้ายข้อมูลกลับมาใช้บอร์ดเก่าชั่วคราว เพื่อเตรียมการเปลี่ยนโฉมเร็วๆ นี้ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
สอบถามหรือขอความช่วยเหลือเรื่องฟอรั่มได้ที่ tuwannu หรือ tuwannu at droidsans dot com
No replies
เกิดปัญหา ดาวน์โหลด app ใน market ไม่ได้
สี่ฤดู's picture
Offline
Last seen: 21 weeks 2 days ago
Joined: 02/16/2011

ขึ้นข้อความ ไม่สามารถดาวน์โหลด *** เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด (492)
ใช้ andriid market 3.4.4
รอม overcom 4.1.0

Navigation
User login
Moderator Team
Contributor
Trending
Active forum topics
Recent blog posts
Recent comments
Facebook Fan Page
Who's new
Hits Counter