เกิดปัญหา ดาวน์โหลด app ใน market ไม่ได้
ฟอรั่มนี้จะถูกปิดการใช้งานเมื่อการย้ายไปฟอรั่มใหม่เสร็จสมบูรณ์

ในระหว่างนี้ กระทู้หรือคอมเมนท์ที่สร้างในระบบเก่าอาจหายได้ในอนาคต เราไปใช้ฟอรั่มใหม่กันเถอะนะนะ

No replies
เกิดปัญหา ดาวน์โหลด app ใน market ไม่ได้
สี่ฤดู's picture
Offline
Last seen: 3 weeks 3 days ago
Joined: 02/16/2011
Points: 988

ขึ้นข้อความ ไม่สามารถดาวน์โหลด *** เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด (492)
ใช้ andriid market 3.4.4
รอม overcom 4.1.0

Navigation
User login
Moderator Team
Contributor
Active forum topics
Recent blog posts
Recent comments
Facebook Fan Page
Who's new
Hits Counter