4 replies [Last post]
รหัส MMI
Offline
Last seen: 6 years 19 weeks ago
Joined: 09/09/2010

เวลาที่ เช็คยอกเงินเสร็จมันจะขึ้นว่า ยกเลิก รหัส MMI มันคืออะไรหรอ ใครช่วยบอกทีนะ
เราเล่นอะไรไม่เป็นอ่ะ ช่วยหน่อยค่า

4 Comments
Offline
Last seen: 5 years 49 weeks ago
Joined: 02/09/2011
เราก้อเป็นอ่ะ

เราก้อเป็นอ่ะ

r66's picture
r66
Offline
Last seen: 4 years 10 weeks ago
Joined: 11/16/2010
ไม่เป็นนะ ใช้เช็คยอด ดีแทค

ไม่เป็นนะ ใช้เช็คยอด ดีแทค กับ ทรู

Offline
Last seen: 2 years 7 weeks ago
Joined: 11/10/2010
นั่นดิใช้ของทรูขึ้นตลอด

นั่นดิใช้ของทรูขึ้นตลอด แต่ใช้ ais ไม่เป็นมันคือไรหว่า

dittanat's picture
Offline
Last seen: 1 year 46 weeks ago
Joined: 11/19/2010
MMI Code คือ Code

MMI Code คือ Code ที่เรากดแล้วตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอะครับ ที่ผมเข้าใจเช่น *101# *121# หรืออย่าง 3845#*500# อันนี้เป็นรหัสเข้าเมนูลับของ OP1 ครับ

+