หาคนรับจ้างเขียน app android ค่ะ
2 replies [Last post]
หาคนรับจ้างเขียน app android ค่ะ
Offline
Last seen: 2 years 34 weeks ago
Joined: 04/23/2012
Points: 3

มีท่านใดรับเขียน app android ไหมค่ะ.....

Offline
Last seen: 1 year 46 weeks ago
Joined: 02/20/2012
Points: 97

แอ็บจำพวกไหนครับ เกี่ยวกับอะไร

Offline
Last seen: 2 years 34 weeks ago
Joined: 04/23/2012
Points: 3

แอปพลิเคชั่นค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ โดยใช้เทคโนโลยีจีพีเอสผ่านโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ซึ่งประกอบด้วย
1สืบค้นตำแหน่งที่ทำการไปรษณีย์ที่อยู่บริเวณรอบ ๆ ใกล้กับตำแหน่งของผู้ใช้บริการ
2สืบค้นตำแหน่งที่ทำการไปรษณีย์ที่ต้องการ
3สืบค้นที่ทำการไปรษณีย์ โดยระบบจะแสดงชื่อที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ และเวลาเปิดให้บริการของที่ทำการไปรษณีย์

Navigation
User login
Moderator Team
Contributor
Active forum topics
Recent blog posts
Recent comments
Facebook Fan Page
Who's new
Hits Counter