ตั้งค่า APN Dtac
4 replies [Last post]
ตั้งค่า APN Dtac
Offline
Last seen: 36 weeks 4 days ago
Joined: 07/01/2010
Points: 14

ทำไมผมตั้งค่า APN Dtac ไม่ได้ซ่ะทีน่ะครับ

ผมว่าผมก็ตั้งตาม ที่มีอยู่ในเวปแล้ว ทำไมน่ะ มันก็ยังไม่ได้ซ่ะที น่ะ

Offline
Last seen: 9 weeks 22 hours ago
Joined: 12/24/2011
Points: 162

Setting.  Wireless& Networks. Mobile networks. Access point names(Apn) กด new apn
ช่อง nameใส่ dtac internet
ช่องAPN ใส่   internet บันทึก จบ

Offline
Last seen: 36 weeks 4 days ago
Joined: 07/01/2010
Points: 14

ผมได้ลองใส่ค่าตามที่มีอยู่ในเวป แล้วแต่ก็ยังไม่ได้
ได้ลอง reset เครื่องเลย แล้วค่า apn ของ dtac ก็ได้มาเลยอัตโนมัติแต่ก็ไม่สามารถใช้ internet อยู่ดี
ซึ่งก่อนหน้านี้เคยใช้ได้อยู่ แต่ช่วงที่แล้วไม่คิดจะเล่นเลย ลบ apn ไป แล้วมาวันนี้ กลับมาตั้งค่า apn ใหม่กลับเล่น net
ไม่ได้ ซ่ะงั้น

Offline
Last seen: 9 weeks 22 hours ago
Joined: 12/24/2011
Points: 162

ลอง ตั้งค่า เพิ่มเติม เครือข่ายมือถือ ผู้ให้บริกานเคืรือข่าย ค้นหาอัตโนมัติ แล้สเลืิิอก dtac

Offline
Last seen: 36 weeks 4 days ago
Joined: 07/01/2010
Points: 14

ได้ล่ะครับ ต้องโทรไปที่ Dtac ให้เปิด บริการ โดนปิด เอาไว้ประมาณนั้น ล่ะครับ เนื่องจากเป็นเบอร์ที่ เคยใช้แบบเติมเงิน แล้ว เปลี่ยนมาเป็นรายเดือน

Navigation
User login
Moderator Team
Contributor
Active forum topics
Recent blog posts
Recent comments
Facebook Fan Page
Who's new
Hits Counter