เข้า Play สโตร์ ไม่ได้
5 replies [Last post]
เข้า Play สโตร์ ไม่ได้
Offline
Last seen: 2 years 23 weeks ago
Joined: 06/16/2012
Points: 10

มันเกิดขึ้น จาก เครื่องดับไป เพราะแบตหมด แล้วพอเปิดมาไหม่ สิ่งที่ตั้งค่าไปมันกลับคืนหมด แล้วแอฟ ก็กระจายมั้วเลย
เป็นหลายครั้งแล้ว ช่วยด้วยครับ

Offline
Last seen: 3 hours 45 min ago
Joined: 06/15/2011
Points: 457

ลองตั้งเวลาให้ตรงกับไทม์โซน ครับ เคยเป็น

Offline
Last seen: 2 years 23 weeks ago
Joined: 06/16/2012
Points: 10

เป็นอีกแล้ว คราวนี้ ชาตแบตไว้ พอตื่นมา เครื่องรี เอง T_T

tgsom0000's picture
Offline
Last seen: 1 year 42 weeks ago
Joined: 08/19/2012
Points: 9

เป็นเหมือนกันครับ..ผู้รู้ช่วยทีถึงวิธีแก้

inonno's picture
Offline
Last seen: 2 years 14 weeks ago
Joined: 08/12/2012
Points: 16
nonibot's picture
Offline
Last seen: 2 days 9 hours ago
Joined: 07/17/2011
Points: 14

http://droidsans.com/node/43003
ลองลบการติดตั้งอัพเดทดูครับ จะเข้า Play สโตร์ ได้ครับ ผมลองมาแล้วครับ

Navigation
User login
Moderator Team
Contributor
Active forum topics
Recent blog posts
Recent comments
Facebook Fan Page
Who's new
Hits Counter