3 replies [Last post]
เปิดเครื่องไม่ได้
Offline
Last seen: 4 years 18 weeks ago
Joined: 04/09/2012

ไม่รู้เครื่องมันเป็นอะไรอะครับ เปิด facebook อยู่ๆก็ค้างแล้วก็ดับไปเลย เปิดไม่ขึ้นแม้แต่กราฟฟิค ลองกด vol + / - กับปุ่ม lock พร้อมกันก็ไม่ได้ ช่วยหน่อยนะครับ TT

3 Comments
Offline
Last seen: 4 years 18 weeks ago
Joined: 04/09/2012
ลองถอดแบตแล้วก็ยังไม่ได้ด้วย

ลองถอดแบตแล้วก็ยังไม่ได้ด้วย

shirokun's picture
Offline
Last seen: 8 weeks 5 days ago
Joined: 02/08/2012
ผมเคยเป็นกรณีเดียวคือแบตหมด

ผมเคยเป็นกรณีเดียวคือแบตหมด เสียบชาร์ตแล้วก็ยังเปิดไม่ได้ ถอดแบตก็หาย
แต่ถ้าไม่ได้เข้าเคสนี้ ผมแนะนำว่าให้ส่งศูนย์ตรวจสอบครับ

Offline
Last seen: 4 years 18 weeks ago
Joined: 04/09/2012
อ่อ ขอบคุณครับ

อ่อ ขอบคุณครับ

+