1 reply [Last post]
สอบถามเรื่องกล้องหน้าไม่ชัดครับ
Offline
Last seen: 4 years 15 weeks ago
Joined: 12/30/2011

สอบถามเรื่องกล้องหน้าไม่ชัดครับ เหมือนจัับโฟกัสไม่ได้ ไม่ทราบวาเครื่องท่านอื่นๆ มีปัญหาเหมือนกันบ้างหรือเปล่าครับ แกัไขได้ไหมครับ หรือควรเอาไปเคลมเปลี่ยนดีครับ

1 Comments
Offline
Last seen: 2 years 2 weeks ago
Joined: 04/01/2011
ลองเข้า app camera แล้ว clear

ลองเข้า app camera แล้ว clear cache , clear data ครับ

+