[Review] Slither.io เจ้างูน้อยเลื้อยสยองโลก!

By Wine Spirits
Posted at 05/05/2016 18:03

เมื่อพูดถึงเกม multiplayer ที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันในเวลานี้ ผมคิดว่า จะต้องมีหลายคนนึกถึง Slither.io เกมบน web-based ที่สามารถเล่นได้ในหน้าเว็บไซต์ Slither.io ซึ่งในเวลานี้ตัวเกมสามารถเล่นได้แล้วบนสมาร์ทโฟน 

Read more
2006 reads
+