ดรอยด์แซนส์ ภูธร : ตอน 3 ช้อปช่วยชาติ สิไปเที่ยว สิซื้อของ อย่าลืมลดภาษีกันเด้อหมู่เฮา

By Octopatr
Posted at 20/12/2016 11:00

มื้อแล้งนี้ 6 โมงเคิ่ง มาเบิ่งกันว่า ช็อปช่วยชาติ หรือ ช็อปซ่อยชาติ ที่ว่าลดภาษีได่นั่น มันคืออีหยัง แล่วมันลดได้จั๊กบาทจั๊กสตางค์ บางคนกะบอกว่าลดได้ 15,000 บางคนกะบอกว่ารวมๆ หลายๆ อันแล้วได้ฮอด 45,000 พู่นเด๊

Read more
2384 reads

ดรอยด์แซนส์ ภูธร : ตอน 2 ละเด้อ 3G เพิ่งได้ไซ้ 4G มาได้หน่อยเดียว 4.5G สิมาอีกแล้ว จั๊กแม่นหยังบุ๊

By Octopatr
Posted at 06/12/2016 11:48

หกโมงเคิ่งมาโสเหล่กันคือเก่าเด้อคับ มื้อนี้มาเว่าเรื่อง 2G, 3G, 4G, 4.5G ว่ามันคืออีหยังแหน่ แม่นหยังคือสิต้องเปลี่ยนจาก 2G ไปเป็น 3G จังซี่ต้องเปลี่ยนเป็น 4G อีกบ่ เปลี่ยนดู๋ๆ ตังค์กะเหมิดแหลวบาดนี่ อย่าเพิ่งงงเด้อ เดี๋ยวมื่อแลงสิมาเว่าให้ฟัง

Read more
3897 reads

มื่อหนี่ หกโมงเคิ่ง ถ่าเบิ่งรายการใหม่ ดรอยด์แซนส์ ภูธร ออกอากาศสดๆ ทาง เฟซบุคไลฟ์ เด้อคับ

By Octopatr
Posted at 22/11/2016 11:15

มือถือเดี๋ยวนี้แบตเหมิดวั๊ยไว บ่คือแต่ก่อน แล้วแม่นหยังมันคือจั่งเบิดไวแถะ มาฟังมาฮู่ไปนำกันใน ดรอยด์แซนส์ ภูธร เด้อคับ หกโมงเคิ่ง เบิ่งบอลไทยจบละกะมาเบิ่งต่อเด้อ

Read more
3401 reads
+