Brain Dots เกมฝึกสมองวาดเส้น สร้างทาง ให้ลูกบอลทั้ง 2 เดินทางมาเจอกัน

By Bhthun
Posted at 24/12/2016 16:28

Brain Dots เกมฝึกสมองแนวคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา วางแผน กับปัญหาระหว่างลูกบอลกลมๆ 2 ลูก ที่เราจะต้องวาดเส้นหรือรูปร่าง ลักษณะและคิดวางแผนว่าจะทำอย่างไร ให้ทั้ง 2 มาชนกัน จึงจะผ่านด่าน โดยในแต่ละด่านที่จะมีสิ่งกีดขวางอยู่ ซึ่งความสนุกของมันก็คือให้เรานั้นได้คิดเพลิดเพลินไปกับการวาดโครงสร้างอย่างใช้สมองอย่างไรก็ได้

Read more
4029 reads
+