Apple ปฎิเสธคำขอรัฐบาล ให้เปิดช่องเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

โดยปกติพวกเราคงไม่ได้อยากให้ใครมาเล่นสมาร์ทโฟน อ่านนู่นดูนี่ เอาภาพในอัลบั้มไปดูโดยที่เราไม่ยินยอม เพราะในยุคนี้พวกเราเก็บข้อมูลต่างๆแทบจะทั้งชีวิตเอาไว้อยู่ในอุปกรณ์ชิ้นเท่าฝ่ามือนี้ แต่เราก็ได้เห็นความพยายามที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวนี้อยู่ตลอด รวมถึงหน่วยงานรัฐบาลเอง โดย Apple ผู้ผลิต iPhone ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ถูกกดดันให้เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ โดยอ้างถึงปัญหาความมั่นคงของประเทศ ที่เจ้าหน้าที่จะสามารถหยุดโศกนาฎกรรมได้ก่อนที่จะเกิด ซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในระดับสากลเลยว่าเป็นเรื่องที่ควรทำหรือไม่ แต่สุดท้ายทางบริษัทก็ได้ทำการตัดสินใจปฎิเสธคำร้องขอของหน่วยงานรัฐ และส่งจดหมายชี้แจงถึงผู้ใช้แล้ว