fbpx

All posts tagged "???"

  • 448
    News

    ปฏิทิน (คาดการ) โทรศัพท์ที่จะเปิดตัวในปีนี้

    (ข้อมูลส่วนมากไม่มีการยืนยัน ส่วนใหญ่คาดการจากการเปิดตัวปีที่แล้ว ผู้แปลก็ไม่ทราบนักว่าข้อมูลเท็จจริงมากน้อยเพียงใด ถือว่าพอรู้ๆไปละกัน) มกราคม-มีนาคม (ไตรมาสที่ 1) ตระกูล Samsung Galaxy A (2017) Samsung ได้ประกาศเกี่ยวกับการมาของ Galaxy A 2017 แล้ว ซึ่งก็จะมี A3, A5, A7...

To Top