อังกฤษเมินคำเตือนสหรัฐฯ ลั่นไฟเขียวให้ Huawei ร่วมสร้างเครือข่าย 5G ของสหราชอาณาจักร

ดูเหมือนคำกล่าวหาและโจมตีเรื่องความปลอดภัยจากการใช้งานอุปกรณ์ของ Huawei จากสหรัฐอเมริกานั้นจะเริ่มไม่เป็นผล แม้แต่กับพันธมิตรรายใหญ่อย่างสหราชอาณาจักร ที่ล่าสุดสภาความมั่นคงแห่งชาติของอังกฤษ ซึ่งนายกรัฐมนตรีหญิง Theresa May เป็นประธาน ได้มีการประกาศอนุมัติให้ Huawei Technologies เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างระบบเครือข่าย 5G แล้ว เรียกว่าหักหน้าพี่ใหญ่อย่างสหรัฐฯ กันสุดๆ อังกฤษไม่ร่วมแบน Huawei แค่เลือกใช้เฉพาะอุปกรณ์ “non-core” มติของสภาความมั่นคงแห่งชาติของอังกฤษออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ Huawei สำหรับสนับสนุนการสร้างเครือข่าย 5G ได้ โดยเบื้องต้นลงมติกันในรายละเอียดไว้ ให้ใช้อย่างจำกัดไว้เฉพาะกลุ่มอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ “โครงสร้างหลักสำคัญ” หรือ “non-core” เท่านั้น ตัวอย่างเช่น เสาสัญญาณ สถานีส่งสัญญาณ อุปกรณ์กำหนดคลื่นความถี่ เป็นต้น ส่วนโครงสร้างสำคัญนั้นนิยามในที่ประชุมคืออุปกรณ์ที่มีการเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของประชาชนเอาไว้เช่น ระบบที่ส่งผ่านฐานข้อมูลการใช้งานผู้บริโภค กลุ่มนี้จะไม่ใช้อุปกรณ์ของ Huawei ระหว่างการหารือกันก่อนลงมตินั้น ทางรัฐมนตรีอาวุโสหลายรายอย่าง Sajid Javid (รัฐมนตรีมหาดไทย) Jeremy Hunt (รัฐมนตรีการต่างประเทศ) Gavin Williamson (รัฐมนตรีกลาโหม) Liam Fox (รัฐมนตรีการค้าระหว่างประเทศ) … Continue reading อังกฤษเมินคำเตือนสหรัฐฯ ลั่นไฟเขียวให้ Huawei ร่วมสร้างเครือข่าย 5G ของสหราชอาณาจักร