Naruto Shippuden Ninja Destiny 2

Home Forums Game Discussion General Game Discussion Naruto Shippuden Ninja Destiny 2

  • Kirito Testsuka
    Kirito Testsuka
    Participant

    เกมในยุคนี้ต้องมีโหมดออนไลน์ ถือเป็นเรื่องปรกติไปแล้ว เพราะมันทำให้เราสนุกกับเพื่อนได้ทั่วโลก และยังสามารถสร้างรายได้จากการเก็บค่าบริการหรือขายไอเทมในเกม ทำให้ผู้สร้างต่างคิดค้นรูปแบบการเล่นแบบออนไลน์ที่สามารถดึงดูดผู้เล่นกันแทบทุกค่ายเกม

    โหลดเกม ROM Naruto Shippuden Ninja Destiny 2 .nds

You must be logged in to reply to this topic.

To Top