เมืองฉางชุนจัดมหกรรมการเกษตร ตั้งเป้าฟื้นฟูชนบทของจีน

Home Forums Game Discussion PR News เมืองฉางชุนจัดมหกรรมการเกษตร ตั้งเป้าฟื้นฟูชนบทของจีน

 • Global PR
  Participant

  มหกรรมอาหารและการเกษตรนานาชาติฉางชุน (CCIAFF Expo) ครั้งที่ 17 เปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ นครฉางชุน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน งานนี้จะจัดเป็นเวลา 10 วันเพื่อนำเสนอกลยุทธ์การฟื้นฟูชนบทของจีนผ่านการจัดนิทรรศการและการประชุม โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการมาให้ความรู้และคำแนะนำ

  มหกรรม CCIAFF Expo ร่วมกันจัดโดยกระทรวงเกษตรและกิจการชนบท รัฐบาลมณฑลจี๋หลิน และเทศบาลเมืองฉางชุน โดยประสบความสำเร็จตลอด 16 ครั้งก่อนหน้านี้ และขึ้นแท่นมหกรรมการเกษตรที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดงานหนึ่งในประเทศจีน อีกทั้งยังเป็นเวทีสำคัญสำหรับมณฑลจี๋หลินในการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้านการเกษตรกับต่างประเทศ ทั้งนี้ มีบริษัทมากกว่า 200 แห่งจาก 21 ประเทศ รวมถึงบริษัทกว่า 2,000 แห่งในจีนเข้าร่วมงานในปีนี้

  มณฑลจี๋หลินตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นศูนย์กลางการผลิตข้าวและข้าวโพด โดยมีผลผลิตรวมต่อปีอยู่ที่ระดับ 7 หมื่นล้านกิโลกรัมเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน มณฑลจี๋หลินใช้พื้นที่เพาะปลูกเพียง 4% ของทั้งหมดทั่วประเทศ แต่สามารถผลิตธัญพืชได้มากถึง 10% ของประเทศ ขณะเดียวกัน มณฑลจี๋หลินมีปริมาณธัญพืชต่อหัว อัตราค่าระวางสินค้าโภคภัณฑ์ ปริมาณการขนส่ง และปริมาณการส่งออกข้าวโพดสูงที่สุดในประเทศหลายปีติดต่อกัน นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการผลิตทางการเกษตรของมณฑลจี๋หลินยังมีมูลค่าการผลิตทะลุ 5.60 แสนล้านหยวน (8.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขึ้นแท่น 1 ใน 3 อุตสาหกรรมหลักของมณฑล ร่วมกับอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมปิโตรเคมี

  มหกรรมปีนี้เน้นไปที่การเกษตรสมัยใหม่ โดยเปิดเวทีให้นำเสนอและซื้อขายสินค้า จัดการสาธิตเชิงอุตสาหกรรม ให้ข้อมูลความรู้ จัดการประชุม ตลอดจนติดต่อซื้อขายออนไลน์ นอกจากนี้ ทางมหกรรมได้นำเสนอความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูง เพื่อบุกเบิกการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความร่วมมือทางการเกษตร สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรคุณภาพสูงในจีน และมอบองค์ความรู้เพื่อฟื้นฟูภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน

  ในมหกรรมปีนี้มีการจัดการประชุมสุดยอดเพื่อฟื้นฟูชนบทมณฑลจี๋หลิน รวมถึงการประชุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาการนำทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ในเกษตรเชิงนิเวศครั้งแรก นอกจากนั้นยังมีการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ สิ่งอำนวยความสะดวก และการเพาะปลูกรูปแบบต่างๆ เช่น เรือนกระจกแบบไม่ร้อน การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน และการปลูกพืชแนวตั้ง เป็นต้น

  มหกรรม CCIAFF Expo มุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นเป็นเวทีสำหรับมืออาชีพในระดับสากล ทางคณะกรรมการจัดงานจึงพยายามอย่างเต็มที่ในการรวบรวมเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ระดับโลก ผลิตภัณฑ์การเกษตรชั้นนำ และบริษัทต่างๆในภาคการเกษตรมาไว้ในงานนี้ เพื่อสร้างเวทีชั้นนำในการแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือ ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ เพื่อทำให้งานนี้เป็นศูนย์รวมผู้ทรงอิทธิพลในแวดวงการเกษตรทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

  ที่มา: เทศบาลเมืองฉางชุน

You must be logged in to reply to this topic.

To Top