Systech ย้ำจุดยืนผู้นำด้านโซลูชั่นบล็อกเชน เพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานยา

Home Forums Game Discussion PR News Systech ย้ำจุดยืนผู้นำด้านโซลูชั่นบล็อกเชน เพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานยา

 • Global PR
  Participant

  Systech ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยของผู้บริโภค การปกป้องแบรนด์ และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากสมาคมและบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ได้ร่วมมือกันสำรวจการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในขั้นตอนห่วงโซ่อุปทานของยา (Drug Supply Chain Security Act – DSCSA)

  คณะวิจัย “DSCA & Blockchain” ซึ่งจัดตั้งโดย Center for Supply Chain Studies ได้สำรวจว่า เราสามารถนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เพื่อการแบ่งปันข้อมูลอย่างเต็มรูปได้หรือไม่ โดยการแบ่งปันข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบเป็นข้อกำหนดที่จะมีการบังคับใช้ในอนาคตภายใต้กฎหมาย DSCSA ซึ่งระบุว่า การติดตามผลิตภัณฑ์ในระดับบรรจุภัณฑ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้นั้น ควรมีผลบังคับใช้

  โจเซฟ ลิปาริ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์คลาวด์ของ Systech กล่าวว่า “นับเป็นโอกาสดีที่ Systech ได้หันมามองเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างมีวัตถุประสงค์ ภายใต้กรอบของ DSCSA รวมทั้งได้นำประสบการณ์อันกว้างขวางของเราในด้านการตั้งหมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์ยาและการติดตามห่วงโซ่อุปทานมาใช้เพื่อการนี้ เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยดังกล่าว ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ทั่วทั้งอุตสาหกรรมได้มาร่วมมือกันทำการวิจัยในหัวข้อนี้”

  ทีมวิจัยตั้งเป้าหมายในการสร้างการเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างคู่ค้าทั่วโลกด้วยบล็อกเชน เพื่อแบ่งปันข้อมูลที่กำหนดโดยไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ ยกระดับการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่นอกเหนือไปจาก DSCSA และจัดหาเงินทุนสนับสนุนโครงสร้างสถาปัตยกรรม ทั้งนี้ นอกเหนือจากระเบียบแบบแผนที่วางไว้แล้ว ยังได้มีการจำลองสถานการณ์ที่หลากหลายเพื่อทดสอบทฤษฎีของคณะวิจัย โดยมีการตรวจสอบและแบ่งปันผลลัพธ์ที่ได้

  รายงานสมุดปกขาวเรื่อง The Drug Supply Chain Security Act and Blockchain ซึ่งตีพิมพ์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ได้รวบรวมข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการศึกษางานวิจัยและผลงานของคณะวิจัยเพิ่มเติมต่อไป “เราได้ค้นพบความท้าทายหลายประการ ตลอดจนทางเลือกที่มีศักยภาพ ที่จะเตรียมความพร้อมให้กับบรรดาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงผู้ให้บริการโซลูชั่น เพื่อกำหนดระบบที่สามารถทำงานร่วมกันได้ ซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด “Enhanced Drug Distribution System” ที่ระบุไว้ใน DSCSA” บ็อบ เซเลสเต ผู้ก่อตั้ง C4SCS กล่าว “ขั้นตอนต่อไปคือการก้าวจากสภาพแวดล้อมของแบบจำลอง ReferenceModel ไปสู่ขั้นตอนการทดสอบเทคโนโลยีเพิ่มเติม และมอบความชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขในการดำเนินการ”

  เกี่ยวกับ Systech

  Systech เป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีการตั้งหมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์ยา และเป็นผู้ปฎิวัติการปกป้องแบรนด์ นวัตกรรมของ Systech ได้ช่วยวางแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดีให้กับแวดวงอุตสาหกรรม โดยทำให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และเชื่อมต่อกัน

  เกี่ยวกับ Center for Supply Chain Studies

  C4SCS ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 ในฐานะชุมชนด้านการศึกษาและการวิจัยที่ไม่แสวงหากำไรและเป็นกลาง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ผ่านทางการปรับปรุงประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนเพิ่มผลิตผล และปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ

  ติดต่อ:
  Systech
  Stacey Owens-Perrotta
  โทร. +1 609 235 3639
  อีเมล: stacey.owens-perrotta@systechone.com

  Center for Supply Chain Studies
  Lynette J. Byrnes
  โทร. +1 215 460 9228
  อีเมล: lbyrnes@C4SCS.org

You must be logged in to reply to this topic.

To Top