ปี 56 ประถม 6 Science

Home Forums OPPO Club Oppo R5 ปี 56 ประถม 6 Science

  • Kirito Testsuka
    Kirito Testsuka
    Participant

    สสวท. จัดงาน ISMTEC 2018 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเสริมคุณภาพการเรียนการสอน ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สสวท. จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International Science, Mathematics and Tech … 17 ก.ย. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตสื่อและอุปกรณ์สำหรับใช้ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14 14 ก.ย. 61 รู้รอบ ตอบโจทย์ ตรงใจ ใช้สะดวก escivocab พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท. 13 ก.ย. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง 13 ก.ย. 61 การใช้อินเทอร์เน็ตและผลกระทบต่อคะแนนวิทยาศาสตร์ 12 ก.ย. 61 สสวท. จัดงาน ISMTEC 2018 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเสริมคุณภาพการเรียนการสอน

    ติวสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

You must be logged in to reply to this topic.

To Top