fbpx

myung

  • Tips

    ตามข่าวแจ้งว่าเป็นที่ kernel ในส่วนของ emmc ทำงานผิดพลาด เข้าใจว่า kernel นี้คงจะพยายาม control โครงสร้าง emmc ในแบบของ android4(ics) ซึง emmc จะ merge รวมทุกอย่าง ทั้งที่เก็บไฟล์ระบบ(system),ที่เก็บไฟล์user(data) และที่เก็บไฟล์media(sdcard) เข้าด้วยกัน แล้ว emmc ของ SII และ Note โครงสร้างมันเป็นแบบ android2.x ซึ่งจะแบ่ง system data sdcard กันชัดเจนไม่รวมกัน หากไม่ factory reset ก็ใช้งานได้ต่อไป แต่เมื่อ factory reset เครื่องมันจะเข้าใจผิดว่า emmc เป็นแบบ ics ทำให้เครื่อง brick emmc เน่า (เข้า...

To Top