fbpx

rong-tmp

Forum Replies Created

Viewing 8 replies - 1 through 8 (of 8 total)
 • Avatar
  rong-tmp
  Participant

  วันนี้ 28 มิย. 56 เวลาประมาณ 10.30 น
  เครื่อง ACE 2 GT-I8160L ของผม

  หน้าจอขึ้นอัตโนมัติ (ไม่ได้เข้า Kies) เครื่องถามว่าให้
  installs software หรือไม่ จึงตอบยืนยันไป เครื่องก็
  แจ้งห้ามทำอะไรกับเครื่อง จนกว่าจะ installs เสร็จ
  ต้องปล่อยให้เครื่องทำงานประมาณครึ่งชั่วโมง จึงเสร็จ
  เป็น Android 4.1.2 เรียบร้อยแล้ว

  หน้าจอแรก รูปดอกไม้พื้นสีฟ้าสวยงามมาก
  หน้าจอรอง รูปวงน้ำกระเพือมสีฟ้าสวยงามเช่นกัน

  ความรู้สึกแรก ประทับใจมาก

  กำลังทดลองใช้งานดูครับ เพื่อนๆคงได้รับการ
  Upgrade ตามๆเช่นกัน

  in reply to: acer b1 gps
  Avatar
  rong-tmp
  Participant

  [B]ทดสอบใช้งานจริง GPS ของ Acer Iconia B1 ร่วมกับ App. Sygic V.13.1[/B]
  ช่วงปลายเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายน 2556 ผมออกต่างจังหวัด จึงมีโอกาสนำ Acer
  Iconia B1 นี้ ทดสอบการนำทาง ติดต่อกันหลายวัน (รวมกันแล้วมากกว่า 7 วัน) เป็นช่วง
  ท้องฟ้าโปร่งของหน้าร้อน เส้นทาง กรุงเทพ-มาบตาพุด และนครศรีธรรมราช-ตรัง โดยใช้
  App Sygic V.13.1 เริ่มจากผมใช้งานไม่เป็นเลย เตาะแตะใช้จาก 0 คลำใช้งานจนพอจะใช้
  งานมันได้ จึงขอนำสิ่งที่ได้จากการทดสอบมาเล่าให้ฟัง ซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องมากนัก หรือ
  คลาดเคลื่อนไปจากที่ควรจะเป็น ก็ต้องขอโทษไว้ก่อนนะครับ จะเล่าตามที่พบเห็นจริง และ
  ตามความเข้าใจของผมเองนะครับ

  [U]การเปิดใช้เครื่องเมื่อรถเคลื่อนที่แล้ว[/U]
  ใช้งานครั้งแรก ผมเปิด Acer Iconia B1 ใช้ Sygic เมื่อรถเคลื่อนที่แล้ว ด้วยความเร็วรถประ
  มาณ 40-120 กม/ชม. อาจ หยุดตามสัญญาณไฟแดงบ้าง หยุดตามกระแสรถติดบ้าง แต่
  หยุดเป็นระยะเวลาสั้นๆ (ไม่แวะหยุดนานๆเป็น 10 นาที) ปรากฎว่า ตลอดเส้นทาง สัญลักษณ์
  รถ เป็นสีเทาตลอด ตำแหน่่งจะอยู่คงที่ ณ จุดที่ปิดเครื่องครั้งสุดท้าย แน่นิ่งไม่เคลื่อนที่เลย
  ครับ เครื่องไม่สามารถจับสัญญาณดาวเทียมได้สักดวง (แม้ว่าวันก่อนเดินทางจะนำเครื่องไป
  จับสัญญาณดาวเทียมในที่โล่งได้ถึง 13 ดวงแล้วก็ตาม) และยังเป็นเช่นนี้กับเส้นทางอื่นๆ ที่
  เข้าไปเปิดใช้ Sygic เมื่อรถเคลื่อนที่แล้ว จึงสรุปว่าถ้าเปิดใช้ B1 เมื่อรถเคลื่อนที่แล้ว จะไม่
  สามารถใช้นำทางได้เลยครับ

  [U]การเปิดใช้เครื่องก่อนรถเคลื่อน[/U]
  ดังนั้นก่อนการเดินทาง ผมจึงเปิด Acer Iconia B1 ใช้ Sygic ทิ้งไว้ก่อน จนสัญลักษณ์รถ
  เปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีส้ม แสดงว่า เครื่องพร้อมใช้นำทาง ซึ่งหากนำเครื่องออกมาเปิดใช้
  บริเวณกลางแจ้งจะใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที หรือเปิดใช้เมื่อเข้าไปนั่งในรถแล้ว (รถยังไม่
  เคลื่อนที่) จะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที เครื่องจึงจับดาวเทียมได้ สัญลักษณ์รถ เปลี่ยน
  จากสีเทาเป็นสีส้มครับ จึงเคลื่อนรถออกได้ หลังจากนั้นหากไม่ปิดเครื่อง Acer Iconia B1
  ก็จะจับสัญญาณดาวเทียมได้ไม่หลุด สามารถใช้ Sygic นำทางได้ดีครับ

  [U]การใช้งานบนถนนตามแนวเส้นทาง แผนที่ของ Sygic[/U]
  การใช้งานถนนทั่วไป เสียงบอกทางของคุณ Jesica เบามากแทบไม่ได้ยินเลียงเลย หากคุณ
  ต้องการฟังเสียงนำทางด้วย คงต้องหาอุปกรณ์ช่วยเพิ่มเสียงครับ จึงจะได้ยินเสียงของคุณ
  Jesica

  สำหรับบนถนนทั่วไป ที่มีช่องจราจรไม่เกิน 8 ช่อง (ไป-กลับ) สามารถใช้งานนำทางได้ดี ไม่
  มีปัญหาความเร็วการเคลื่อนที่ของรถ เทียบระหว่างมาตรวัดความเร็วของ GPS กับมาตรวัด
  ความเร็วของรถคลาดเคลื่อนกันในระดับยอมรับได้ ลูกศรชี้ทางการเคลื่อนที่ ระยะต่างๆไม่มี
  ปัญาหาใช้ได้ดี การบอกทางจุดเลี้ยวตามแยก บางครั้งคุณ Jesica เธอบอกช้าไป ทำให้ต้อง
  เลี้ยวกระทันหัน หรือขับรถผ่านแยกเลี้ยวไปแล้ว ไปกลับรถอีกไกล จึงวกกลับเข้าเส้นทางที่
  ถูกต้องได้

  ในถนนที่มีช่องจราจร มากกว่า 8 ช่อง เช่น ช่วงมอเตอร์เวย์ ชลบุรี-ระยอง (น่าจะมีถึง12 ช่อง
  ไป-กลับ) ตำแหน่งรถบางช่วงมีความคลาดเคลื่อนสูงมากครับ ปรากฎว่าตำแหน่งรถไปอยู่อีก
  ฝั่งหนึ่งของถนนในช่องสวนทางกัน และหัวของสัญญลักษณ์ชี้ทิศการเคลื่อนที่หัวของรถ ก็ชี้
  สวนทางกับทิศรถเคลื่อนที่จริง ซึ่งช่วงนี้ก็จะได้ยินเสียงคุณ Jesica บอกให้กลับรถตลอดเวลา
  ที่เป็นเช่นนี้ผมคิดว่าน่าจะเกิดจาก การกำหนดตำแหน่งรถของ GPS ในขณะนั้น คลาดเคลื่อน
  จากแนวพิกัดถนนของ Sygic Maps มาก (ตรวจด้วย GPS Test บางช่วงคลาดเคลื่อนมากกว่า
  26 ม.) GPS ระบุตำแหน่งรถ ไปอยู่นอกแนวถนนของฝั่งตรงกันข้าม เครื่องจึงระบุตำแหน่งว่า
  รถอยู่ในช่องจราจรที่สวนทางกัน ประกอบกับเครื่องไม่มีเข็มทิศในตัวเอง จึงกำหนดทิศการ
  เคลื่อนที่ของรถไม่ถูกต้อง คุณ Jesica เธอจึงบอกเตือนให้กลับรถตลอดเวลา ซึ่งเมื่อเครื่อง
  สามารถจับสัญญาณดาวเทียมได้แม่นยำขึ้น การกำหนดพิกัดรถมีความคลาดเคลื่อนจากแนว
  พิกัดถนนของแผนที่ Sygic น้อยลง Acer Iconia B1 ก็จะทำงานได้ตามปกติ ดังนั้นผู้ใช้ต้อง
  ใช้งานอย่างมีวิจารณญานด้วย อย่าเชื่อคุณ Jessca ตลอดนะครับ เดี๋ยวจะขับรถเข้ารกเข้าพง
  ไปครับ

  [U]การใช้งานกลางทะเล โดยใช้แผนที่ของ Sygic[/U]
  เนื่องจากได้เดินทางผ่านทะเล ข้ามไปที่เกาะอีกฝั่งหนึ่ง จึงถือโอกาสนำเครื่องไปทดสอบ
  กลางทะเลด้วยครับ การใช้งานระหว่างการเดินทางในทะเล สัญญลักษ์รถ (เรือ) ชี้ทิศทาง
  เคลื่อนที่ได้ถูกต้อง ตำแหน่งก็เคลื่อนที่ตามการเดินเรือครับ แต่ไม่มีเสียงตอบรับจาก คุณ
  Jesica มาตรความเร็วการเคลื่อนที่ของเรือ ก็บอกเป็นเลข 0 กม/ชม ระยะต่างๆ ทีแสดงเมื่อ
  ขับรถบนถนนเป็นเลข 0 หมดครับ สรุปได้ว่าถ้านำไปใช้กลางทะเลที่ไม่มีแนวถนน B1 บอก
  ได้แต่ตำแหน่งของเรือ และทิศทางเคลื่อนที่เท่านั้นครับ
  (ขอตั้งข้อสังเกตุ กรณีขับรถเข้าไปในพื้นที่ ที่ Sygic ไม่ได้กำหนดแนวถนนไว้ เช่น บริเวณ
  พื้นที่โล่ง พื้นที่ป่า ไม่มีแนวถนน ก็น่าจะได้ผลเช่นเดียวกัน คือบอกได้แต่ตำแหน่งรถ และ
  ทิศการเคลื่อนที่เท่านั้น)

  [B]ข้อเสนอแนะการใช้งาน[/B]
  – หากใช้นำทางระยะทางไกล ให้เตรียมหัวแปลงไฟฟ้าจาก ที่จุดบุรี่เป็น USB ขนาดไม่น้อย
  กว่า 2.1A สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ของเครื่อง Acer Iconia B1 ด้วย เพราะในขณะเปิดใช้ Acer
  Iconia B1 นำทางแบตเตอรี่หมดเร็วมาก (ให้หาซื้อขนาดไม่น้อยกว่า 2.1A นะครับ ที่วางขาย
  ทั่วไปมักขายขนาด 0.5A ถึง 1.0A เท่านั้น ไม่พอครับ)
  – ในการใช้งานนำทาง ถ้าท่านใช้เครื่องเป็นครั้งคราว และมีเวลาเปิดใช้ Sygic ก่อนเดินทาง
  สัก 15 นาที มี Acer Iconia B1 เท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการนำทาง ไม่ต้องหาอุปกรณ์
  เสริมใดๆก็ได้
  – สำหรับผู้ต้องใช้เครื่องนำทางเป็นประจำ หรือท่านมีภาระกิจที่เร่งรีบ ไม่มีเวลาเปิดเครื่องให้
  จับสัญญาณดาวเทียมให้ได้ก่อนเดินทาง ขึ้นนั่งรถได้ก็ขับรถเคลื่อนออกจากตำแหน่งจอดทัน
  ที แล้วจึงเปิดเครื่อง หรือท่านท่านที่ขับรถเร็ว ต้องการความแม่นยำของการระบุตำแหน่งรถสูง
  ก็คงต้องหาอุปกรณ์อื่นๆติดตั้งเสริมเอา เพื่อให้ Acer Iconia B1 สามารถจับสัญญาณดาว
  เทียมได้ดี และเร็วขึ้นครับ
  – ก่อนเดินทางหาเวลาว่างเปิด Sygic แล้วกำหนดจุดหมายที่จะเดินทางไป ให้เครื่องแนะนำ
  เส้นทางก่อน นำเส้นทางที่ Sygic แนะนำ ไปเปรียบเทียบศึกษากับแผนที่จริงให้เข้าใจ แล้ว
  จึงวางแผนเส้นทางที่คุณคิดว่าดีที่สุดด้วยตนเองให้ชัดเจนก่อน แล้วจึงใช้เครื่องนำทางเป็น
  ตัวช่วยในการเดินทางเท่านั้น ให้ใช้วิจารณญานของตนเอง แล้วจึงค่อยตัดสินใจว่าจะเชื่อ
  คุณ Jesica หรือไม่ ไม่งั้นเธออาจนำพาคุณไปทางอ้อมสุดกู่ก็เป็นได้ครับ

  สุดท้ายนี้ ถ้าท่านจะนำไปใช้นำทางในช่วงสงการนต์นี้ ก็ขอให้ท่านนำไปใช้ และสนุกกับการ
  เดินทางนะครับ ขับรถก็ขอให้ขับอย่างปลอดภัยสำหรับตนเอง และผู้คนทั่วไปด้วยนะครับ

  ขอบคุณ Board นี้ที่ให้ผมได้แสดงความคิดเห็นครับ

  rong-tmp
  11:24 น
  07 เมษายน 2013
  [color=beige]GPS Acer Iconia B1 , Acer Iconia B1 GPS , GPS Acer B1 , Acer B1 GPS , acer B1 นำทาง ,
  Iconia B1 นำทาง[/color]

  Avatar
  rong-tmp
  Participant

  ของผมเคยเกิด บูท-วน เหมือนกันครับ

  นำไปศูนย์บริการ Sumsung ชั้นที่ 2 อาคาร Fortune รัชดา ครับ
  ที่นั้นจะมีโต๊ะลง Software ให้ใหม่ แยกจากบริการซ่อมเครื่อง
  ออกมาต่างหาก ไม่ต้องรอคิวนาน

  ผมนำไป เจ้าหน้าที่ของ Samsung ที่โต๊ะรับไว้ แล้ว Up Rom ให้
  ใหม่เครื่องก็กลับมาทำงานได้ตามปกติเหมือนของใหม่ (ข้อมูลต่างๆ
  ที่เราบันทึกไว้ถูกลบออกหมด เรียกคืนไม่ได้ครับ ก่อนทำเจ้าหน้าที่
  บอกให้ทราบก่อน) ใช้เวลาทำให้ไม่ถึง 15 นาที ครับ บริการดีมาก
  ครับ ผมสอบถามปัญหาได้ความว่า Galaxy Y เป็นบ่อย นำเครื่องไป
  Up Rom ใหม่ก็ไม่มีปัญหา ตอนนี้ใช้งานได้ตามปกติแล้วครับ

  Avatar
  rong-tmp
  Participant

  หน้าจอหลัก แตะ Icon “รายชื่อ” > ที่ Tab ด้านบนแตะเลือก “รายชื่อ” อีกครั้ง
  > ที่กรอบล่างแตะปุ่ม “Setting” (อยู่ด้านซ้ายของปุ่ม Home) > แตะเลือก “เพิ่มเติม”
  > แตะเลือก “นำเข้า/นำออก” > แตะเลือก “นำเข้าจาก Sim การ์ด”
  > แตะเลือก “โทรศัพท์” > และแตะ “นำเข้า”
  แล้วรอจนเครื่องย้ายขอมูลเสร็จครับ

  Avatar
  rong-tmp
  Participant

  I8160 (ใช้ 3G คลื่น 900) กับ I8160L (ใช้ 3G คลื่น 850)

  ในประเทศไทยก่อนหน้านี้ เนื่องจากการสัมปทานคลื่น 3G แท้
  มีปัญหาไม่สามารถให้แก่ผู้ให้บริการรายใดได้ ผู้ใช้บริการแต่ละ
  รายจึงดัดแปลงใช้คลื่นที่ตัวเองมีอยู่แล้ว มาใช้เป็นคลื่น 3G ทำ
  ให้ Hardware ของเครื่องแต่ละค่ายต่างกันมาก แยกชัดเจนเป็น
  คลื่น 900 และ 850 ดังนั้นขณะนี้เครื่องแต่ละค่าย จึงใช้ 3G สลับ
  กันไม่ได้ครับ ต้องแยกเป็น 2 ค่ายครับ

  อย่างไรก็ตาม ขณะนี้โครงข่าย 3G ตัวจริงซึ่งใช้คลื่น 2100 เหมือน
  กันทุกค่าย เริ่มติดตั้งเสร็จแล้ว เริ่มเปิดบริการให้ผู้บริโภคทดลองใช้
  กันบ้างแล้ว คาดว่าจะเปิดบริการจริงได้เต็มรูปแบบในปลายปีนี้
  และเนื่องจากทุกค่ายใช้คลื่น 2100 เหมือนกันทำ 3G เครื่องจึง
  สามารถใช้สลับค่ายกันได้ครับ

  สำหรับท่านซึ่งมีเครื่อง I8160 คลื่น 900 อยู่แล้ว รออีกไม่กี่เดือน
  ครับ เมื่อโครงข่าย 3G คลื่น 2100 เป้าหม้ายที่จะเปลี่ยนไปใช้ติดตั้ง
  เสร็จ ท่านก็สามารถย้ายไปใช้ 3G คลื่น 2100 ของโครงข่ายนั้นได้
  ทันที ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องครับ เพราะเครื่อง Smart Phone เกือบ
  ทุกเครื่องจะรองรับคลื่น 2100 ได้ครับ

  Avatar
  rong-tmp
  Participant

  หน้าจอหลัก แตะ Icon “รายชื่อ” > ที่ Tab ด้านบนแตะเลือก “รายชื่อ” อีกครั้ง
  > ที่กรอบล่างแตะปุ่ม “Setting” (อยู่ด้านซ้ายของปุ่ม Home) > แตะเลือก “เพิ่มเติม”
  > แตะเลือก “นำเข้า/นำออก” > แตะเลือก “นำออกไปยัง Sim การ์ด”
  > และแตะ “นำออก”
  แล้วรอจนเครื่องย้ายขอมูลเสร็จครับ

  in reply to: acer b1 gps
  Avatar
  rong-tmp
  Participant

  หลายคนอาจบอกว่ามี Tablet ในราคาที่ใกล้เคียง หรือราคาถูกกว่า และมี spec ทั่วไปดี
  และแรงกว่า Acer Iconia B1 นี้มีอีกหลายรุ่น หลายยี่ห้อ แต่สำหรับผมที่เลือกซื้อ Tablet
  Acer Iconia B1 นี้เพราะมีราคาถูก มี Censor GPS จึงต้องการนำไปทดลองใช้ Function
  นำทาง

  ในการทดลองใช้ GPS ครั้งแรกๆ ค่อนข้างจะผิดหวังเนื่องจากใช้ App. GPS หลายตัวทั้ง
  GPS Test, GPS Fix และอื่นๆ จับดาวเทียมได้ช้ามากใช้เวลาเป็น 10 นาที ก็ยังจับดาว
  เทียมไม่ค่อยได้เลย ถึงจะจับได้มองเห็นหลายดวง แต่ใช้งานได้น้อย ผิดหวังมากครับ

  หลังสุดทดลองลง App. Sygic V13 ดู เปิดใช้ครั้งแรกๆก็จับดาวเทียมไม่ค่อยได้ ต้องใช้
  App. GPS Test ช่วยควบคู่กันไป Sygic จึงเริ่มจับดาวเที่ยมได้ แล้วค่อยๆได้มองเห็นมาก
  ถึง 13 ดาว และสามาถใช้งานได้ถึง 10 ดวง ตอนหลังไม่ต้องเปิด App. GPS Test เลย
  ก็ยังจับดาวเทียม มองเห็น และใช้งานได้ ซึ่งบางช่วงเวลาเอา Tablet เข้ามาในบ้าน
  อาคาร 2 ชั้น ก็ยังจับดาวเทียมไม่ขาดหายไปครับ ดีใจมากครับ

  สรุปได้ว่า ผมดัดสินใจถูกแล้วที่ซื้อ Tablet Acer Iconia B1 นี้ เพราะผมสามารถนำมาใช้
  ในชีวิตการทำงานปกติแล้ว ยังสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องนำทางได้ด้วย เหมือนเครื่อง
  High End ราคาสูง แต่ซื้อผมซื้อ Acer Iconia B1 ในราคาถูกมาก สามารถใช้งานได้ใกล้
  เคียงกับเครื่อง Brand Name High End ทั่วไป

  ขอบคุณ Acer ที่นำของดีในราคาที่ถูกมาให้ผมใช้ และขอบคุณ Board นี้ที่ให้ผมแสดง
  ความคิดเห็น

  ขอบคุณครับ
  rong-tmp
  18.43 น
  23 มีค 56

  Avatar
  rong-tmp
  Participant

  ขออภัยครับ…..
  ต้องแตก File ก่อน จึงพบ File ชื่อตรงกับคำอธิบาย

  ขอบคุณ ครับ

Viewing 8 replies - 1 through 8 (of 8 total)
To Top