Central ลงทุนใน Grab ประเทศไทย กว่า 6000 ล้านบาท

เป็นเรื่องที่ฮือฮากันในวงการพอสมควรสำหรับการประกาศลงทุนใน Grab ประเทศไทยของเครือเซ็นทรัล ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า 6,000 ล้านบาท (200 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยทางเซ็นทรัลให้ข้อมูลว่าการลงทุนในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการร่วมสร้างประเทศไทยสู่ นิว เอ็กซ์พีเรียนซ์ อีโคโนมี (New Experience Economy) เตรียมต่อยอดบริการส่งอาหาร ลอจิสติกส์ และบริการเดินทางของทั้งสองฝ่าย สำหรับการลงทุนในครั้งนี้จะเป็นความร่วมมือในเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจระหว่างกลุ่มเซ็นทรัลและ แกร๊บ ประเทศไทย โดยทางกลุ่มเซ็นทรัลลงทุนเป็นจำนวนถึง 200 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ เพื่อเข้าถือหุ้นแบบไม่มีอำนาจควบคุม ไม่มีการเปิดเผยสัดส่วนหุ้นที่ทางเซ็นทรัลได้เข้าถือแต่อย่างใด แต่แจ้งว่ามีจำนวนมากอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยทั้งสองฝ่ายต่างมีจุดเด่นที่ต่างกันออกไปแต่สามารถเสริมกันได้เป็นอย่างดี ยักษ์ใหญ่จากสองอุตสาหกรรมจับมือกัน โดย … Continue reading Central ลงทุนใน Grab ประเทศไทย กว่า 6000 ล้านบาท