Microsoft ประกาศนำเอไอ GPT-4 ใส่ใน Word, PowerPoint, Excel, Outlook พลิกโฉมโลกทำงาน

Microsoft เพิ่งจัดงาน Future of Work อนาคตของโลกการทำงาน โดยมีจุดประสงค์จะโชว์แผนของบริษัท ในการทำระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ผสานร่วมกับโปรแกรมทำงาน Microsoft 365 ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Word, PowerPoint, Excel, Outlook เชื่อว่าจะเป็นการปฏิวัติรูปแบบการทำงานของมนุษย์สมัยใหม่ ที่ทำให้เอไอกลายเป็นเครื่องมือหลักแทนการคิด การทำงานในปัจจุบันนั้นมีหลายเรื่องไม่น้อย ที่มักใช้สกิลในการเขียน จัดเรียงข้อมูล ในรูปแบบที่ซ้ำซาก แต่ใช้เวลาในการทำเยอะ อย่างพวกงานเอกสาร งานเขียนสรุป การสร้างสไลด์เตรียมนำเสนอ หรือแม้กระทั่งการเขียนอีเมลสุภาพ ๆ ที่มีรูปแบบเหมือนเดิมเรื่อยไป แต่ในอนาคตอันใกล้ เรื่องเหล่านี้คงไม่ใช่ภาระของมนุษย์อีกต่อไป Microsoft 365 Copilot อนาคตของโลกการทำงาน Microsoft ที่ทุ่มเงินมหาศาลให้ OpenAI เจ้าของ ChatGPT และเอไอตัวใหม่ล่าสุด GPT-4 สานต่อโปรเจกต์ด้วยการนำปัญญาประดิษฐ์มาผสานร่วมกับโปรแกรมทำงาน โดยเรียกมันว่า ‘Microsoft 365 Copilot’ ให้ AI ช่วยเขียน วิเคราะห์ สังเคราะห์ … Continue reading Microsoft ประกาศนำเอไอ GPT-4 ใส่ใน Word, PowerPoint, Excel, Outlook พลิกโฉมโลกทำงาน