นาฬิกาไม่ปลุก
2 replies [Last post]
นาฬิกาไม่ปลุก
katibtib's picture
Offline
Last seen: 3 years 25 weeks ago
Joined: 04/07/2011
Points: 52

ตั้งเวลาปลุกแล้วปิดเครื่องทำไมไม่ปลุกครับ ใครช่วยที...... แต่พอเปิดเครื่องไว้มันก็ปลุกปกติT_T

olecom01's picture
Offline
Last seen: 30 weeks 1 day ago
Joined: 03/31/2011
Points: 427

ปิดเครื่องมันไม่ปลุกครับ

katibtib's picture
Offline
Last seen: 3 years 25 weeks ago
Joined: 04/07/2011
Points: 52

อ่าว ซะงั้น แล้วมีโปรแกรมที่ทำให้ปิดเครื่องแล้วปลุกไหมครับ

Navigation
User login
Moderator Team
Contributor
Active forum topics
Recent blog posts
Recent comments
Facebook Fan Page
Who's new
Hits Counter