2 replies [Last post]
มีใครมี Firmware S7-302u, Android 4.0, C235B001 ไหมครับ
Offline
Last seen: 2 years 10 weeks ago
Joined: 10/27/2014

ใน web Huawei ตอนนี้ถอยเป็น C232B001 ครับ ซึ่งผมมีปัญหากับรุ่น C232B001 ตอนไม่มีสัญญาณมือถือ เครื่องจะ restart พอลง C235B001 แล้วแก้ปัญหาได้ แต่ตอนนี้อยากลงใหม่ หาตัว Firmware ไม่ได้ ใครมีขอ Link หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ

2 Comments
Offline
Last seen: 12 weeks 4 days ago
Joined: 10/23/2010
ผมมีอยู่ จะให้อย่างไงได้ครับ

ผมมีอยู่ จะให้อย่างไงได้ครับ

Offline
Last seen: 2 years 10 weeks ago
Joined: 10/27/2014
K. Jamrus ขอบคุณมากครับ

K. Jamrus ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวผมเมล์ไปคุยด้วยครับ

+