No replies
padfone sทัชแปลกๆ
Offline
Last seen: 44 weeks 5 days ago
Joined: 03/14/2016

คือเพิ่งซื้อมาร้านตู้แต่เค้าบอกว่ามือหนึ่ง
แล้วทัชแปลกมากคือต้องตั้งใจทัชดีๆถึงติด ยิ่งตรงขอบทัชติดยากมาก
บางทีต้องกดหลายครั้งถึงติด ลองใช้แอปเทสทัชได้ทุกจุด
แต่zen5ยังทัชดีกว่าเลย
พี่คนนึงบอกว่าอาจเป็นตัวทัชเซนซิทีฟเกิน มันเลยคลาดเคลื่อนว่าจะกดหรือเลื่อน
เครื่องคนอื่นเป็นแบบนี้ไหมค่ะหรือว่ามันปกติของมันมีทางแก้ไหม

+