เราจะใช้เน็ต ดีเทค ได้ยังไงค่ะ
2 replies [Last post]
เราจะใช้เน็ต ดีเทค ได้ยังไงค่ะ
Offline
Last seen: 3 years 3 weeks ago
Joined: 06/14/2011
Points: 65

เราต้องไปตั้งค่าตรงไหนค่ะ พอดีจะเปิดเอด อะค่ะ วานคนรู้ตอบที่นะค่ะ เราเปิด ดาต้าแล้ว มันไม่มีตัวอีขึ้นมาอะค่ะ

Offline
Last seen: 3 years 6 weeks ago
Joined: 07/10/2011
Points: 73

ลองรีเครื่องครับ, แล้วใช้ Rom อะไรหรอคับ ผมใช้รอม0แล้วมันเป็น

Offline
Last seen: 6 weeks 5 hours ago
Joined: 08/10/2011
Points: 277

Rom นอกหรือเปล่าครับ

ลองตั้งค่า APN ดู ครับ

Setting > Wireless and Network > Mobile Network > Access Point Name กดปุ่ม Menu

Add APN

ตั้งค่า ตามแตะละเครือข่าย ลองหาดูครับ Smile

Navigation
User login
Moderator Team
Contributor
Active forum topics
Recent blog posts
Recent comments
Facebook Fan Page
Who's new
Hits Counter