แก้wifiหลุดบ่อย
1 reply [Last post]
แก้wifiหลุดบ่อย
sothat's picture
Offline
Last seen: 5 weeks 5 days ago
Joined: 03/14/2012
Points: 137

สำหรับท่านที่ยังไม่รู้นะคับ กับอาการwifiไม่เสถียร(wonky) ชอบหลุดบ่อย ตั้งค่าตามนี้อาจพอช่วยได้คับ
หลังจากเชื่อมต่อปกติแล้วไปที่
-การตั้งค่า(Settings) >ระบบไร้สายและเครือข่าย(Wireless and Network) >การตั้งค่าwifi(Wi-Fi Settings)
>กดปุ่มเมนูด้านล่างซ้ายสุดแล้วเลือก ขั้นสูง(Advanced) >ข้อกำหนดในการสลีปของwifi(Wi-Fi Sleep Policy)
>เลือก "ไม่เคย(Never)" เรียบร้อยคับ

Offline
Last seen: 4 days 19 hours ago
Joined: 09/20/2011
Points: 245

galaxy s4 ใช้ได้มั้ยหลุดบ่อยเหมือนกัน

User login
Moderator Team
Contributor
Active forum topics
Recent blog posts
Recent comments
Facebook Fan Page
Who's new
Hits Counter