แก้wifiหลุดบ่อย
2 replies [Last post]
แก้wifiหลุดบ่อย
sothat's picture
Offline
Last seen: 19 weeks 3 days ago
Joined: 03/14/2012
Points: 139

สำหรับท่านที่ยังไม่รู้นะคับ กับอาการwifiไม่เสถียร(wonky) ชอบหลุดบ่อย ตั้งค่าตามนี้อาจพอช่วยได้คับ
หลังจากเชื่อมต่อปกติแล้วไปที่
-การตั้งค่า(Settings) >ระบบไร้สายและเครือข่าย(Wireless and Network) >การตั้งค่าwifi(Wi-Fi Settings)
>กดปุ่มเมนูด้านล่างซ้ายสุดแล้วเลือก ขั้นสูง(Advanced) >ข้อกำหนดในการสลีปของwifi(Wi-Fi Sleep Policy)
>เลือก "ไม่เคย(Never)" เรียบร้อยคับ

Offline
Last seen: 24 weeks 4 days ago
Joined: 09/20/2011
Points: 246

galaxy s4 ใช้ได้มั้ยหลุดบ่อยเหมือนกัน

focuz's picture
Offline
Last seen: 28 weeks 4 days ago
Joined: 05/20/2014
Points: 3

หลุดเหมือนเดิมคับท่าน

Navigation
User login
Moderator Team
Contributor
Active forum topics
Recent blog posts
Recent comments
Facebook Fan Page
Who's new
Hits Counter