[ROM][JB][4.3] CyanogenMod 10.2 + update CM11 4.4 Kitkat
323 replies [Last post]
[ROM][JB][4.3] CyanogenMod 10.2 + update CM11 4.4 Kitkat
Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

News!! [ROM][GT-I9100][JB][4.3] CyanogenMod 10.2 Nightly Builds

Update ล่าสุดเป็น Rom Android 4.3 ล่าสุด แล้วนะครับ
ตอนนี้ 4.4 ก็มีให้เล่นกันแล้วนะครับ วิธีลงเหมือนเดิมเลย เปลี่ยนแค่ตัว ROM กับ GAPP แต่ยังเป็น UNOFFICIAL อยู่ ถ้ายังไง OFFICIAL จากทาง CM ออกเมื่อไรผมจะมาลง update อีกทีนะครับ

Download Nightly Builds
CyanogenMod 10.2 Download

CHANGELOG
http://changelog.bbqdroid.org/#/i9100/next

Download Google Apps
new -->http://goo.im/gapps เลือกเป็น CM10.2.X นะครับ

วิธีลง[INSTRUCTIONS]
ปล.*คำเตือน การอัพ ROM ทุก ROM มีความเสี่ยง กรุณาอ่านวิธีการ
และศึกษาให้มั่นใจก่อนอัพ ROM*

(กรณีลง CyanogenMod 10.2 เป็นครั้งแรก หรือมาจาก rom อื่น)
First time installing CyanogenMod 10.2 to your Galaxy S II,
or coming from another ROM:

จะมาจาก Rom ใหน Base ใหนก็ได้นะครับ ไม่ว่าจะ 2.3.X 4.0.X จะ rom ศูนย์ หรือว่า AOKP AOSP ขอแค่มี ClockworkMod-Recovery (ส่วนใหญ่ถ้า Root แล้วมีแน่นอนครับ)

1. เครื่องต้องมี ClockworkMod-Recovery (ถ้า root แล้วจะมีอยู่แล้วนะครับ)
- Make sure you're running a proper working ClockworkMod-Recovery
2. Copy ไฟล์ Zip ของ Gapps ละตัว Rom CM10.2 ลงไปในเมมในเครื่อง
- Copy GApps and CM10.2 ZIPs to your internal SDCard
3. boot เข้า Recovery กด 3 ปุ่ม home +Vol UP+ Power
- Boot into Recovery
4. flash ตัว rom
- Flash CM10.1 zip from internal SDCard
5. flash ตัว Gapps
- Flash GApps zip from internal SDCard
6. wipe data wipe cache wipe dalvik ใน recovery
- DO A DATA WIPE / FACTORY RESET
7. reboot แล้วรอพบกับ Android 4.3 Jelly Bean
- Reboot

(กรณีอัพเวอร์ชั่น CyanogenMod 10.2 จากตัวเก่าเป็นตัวใหม่ หรือตัวใหม่กลับตัวเก่า)
Upgrading from earlier version of CyanogenMod 10.2:

1. Copy ไฟล์ Zip ของ Rom CM10.2 ลงไปในเมมในเครื่อง
- Copy CM10.2 ZIP to your internal SDCard
2. Boot เครื่องเข้า Recovery Mode (CWM)
- Boot into Recovery
3. flash ตัว rom จาก internal SDCard
- Flash CM10.2 zip from internal SDCard
4. reboot แล้วรอพบกับ Android 4.3 Jelly Bean Build ใหม่
- Reboot

เพิ่มเติม

Kernel Support
DorimanxKernel : http://goo.gl/S6FvT

Boot animation
Official CM หน้าตาเป็นแบบนี้น่ะครับ
http://www.youtube.com/watch?v=ogp9f4_yEoU&feature=player_detailpage

อันนี้เพิ่มเติมไว้สำหรับคนอยากเปลี่ยนน่ะครับ

Download
CM10_HDPI_CWM (พื้นหลังขาว)
CM10_HDPI_INV_CWM (พื้นหลังดำ)

วิธีลง
Flash ผ่าน CWM นะครับ ทับไปเลยหลังจาก flash rom ละ Gapps

ที่มา http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=28984583

SCREENSHOTS


Source: Forum xda-developers

Offline
Last seen: 2 years 16 weeks ago
Joined: 05/24/2012
Points: 11

มีเมนูไทยด้วยเหรอครับ

Offline
Last seen: 26 weeks 2 days ago
Joined: 10/25/2011
Points: 1598

CM/AOSP มีเกือบครบทุกภาษาครับ

อันนี้แค่ตัวพรีวิวนะ ใช้อะไรได้ไม่เยอะนัก บักมีแน่นอน

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

ผมยังไม่เจอบัคแปลกๆ เลยล่ะ ^_^ การทำงานต่างๆ ใช้ได้ครบครับ 3G wifi จอ เสียง Google now ระบบพิมพ์ด้วยเสียง ฯลฯ

Offline
Last seen: 2 years 15 weeks ago
Joined: 09/04/2012
Points: 2

Category :love affection Author :your son &nbsp ; essays date: 2012-3-15 0:56:02 ←→direction keypage editor :the father ,the mother is the world unselfish man ,but they loved we reward ,small time perhaps to parents some behavior is not understood ,but as the growth of the age ,experience and deep, and encounter a setback when parents ,gradually will know pitiful world parents heart ,time can dilute the many ,but the constant is the family blood is thicker than water ,is a father motherly love water by giving us the most generous ,selfless ,pure love .The thread in the hands of a fond-hearted mother makes clothes for the body of her wayward boy ;Carefully she sews and thoroughly she mends ,dreading the delays that will keep him late from home .Small time ,read the poem is no special feeling .For small to large, head wear, worn on the body ,does not know which one is from the hands of the mother .From remember ,mother seldom personally for our brothers and sisters to have the Spring Festival every year before these ,only in a period of time, will ask the tailor to the home for two or three days ,for our children to be a cotton-padded jacket or coat ,trousers and so hood .Of course, is the most common material ,the cheapest cloth, cotton cloth ,children from poor families have new clothes is the greatest joy and happiness ,where will ask the other ?In the winter, the weather is particularly cold ,windy snow each winter essential is a scenery .We often put up like a bunch of zongzi ,wearing a hat, bag a pair for wearing shoes ,was a good child ,also can bring a baking go to school .At the end of the class ,we in the dirt ,to his feet ,or jump ,one kick ,to resist cold attack .See some students can actually play an umbrella, and bright scarves ,we all admire ,you know, these to us for these poor children who is such a luxury !Fathers day evening, the busy season that is normal, but busy outside the time ,this was a bit different .Then understood, home to no food, labor and not enough ( in addition to his father ,is the perennial sick mother ) ,the father could only walk along countryside to string together door to sell things to keep .Father : after years of toiling in recent years is the most profound memory ,because every morning ,father do eat, then go out, not into the night won ,I wait ,have become so long .Because of the fear of his father ,I have countless times ran to the Village Lane to look, and often with disappointment back home .Father comes back home each time ,will try various devices to provide us with something, eat ,play ,use, although is very common and inexpensive ,but make us as cheerful as a lark ,small home often there will be some laughter .Mother, will save money on food and expenses ,leading several of our children live a hard life .At that time could not understand to our strict mother ,had secretly hate her hard ,let originally inferior I more morose ,stubborn .I thought that ,in her heart ,I am a waste ,because my mother often tell me to my face : your shoulders or foot ,do not ,really useless ,also say I can only with tung oil tung oil .I feel so deeply hurt by his mother ,more than once wanted to end his young life .However, when I was afraid of my father ,did not have the kind of courage, but in the mother father love gradually grown up .When in high school ,more than 30 miles from home ,father always gave me .He is a head load is my luggage and books ,another is I want to give the school of rice .His father was afraid I tired, never allows me to carrying anything .Every time you go in his father back, see he has gray hair and increasingly tottering steps ,felt very guilty and want to cry .You know, fifty feet but my father before ,stellar walk as if on wings ,man !Accompany on the father I saw him cry once .It was brother being lied to ,do business only borrowed 1800 yuan of money no ,even dared not go home ,hiding .Father for three days and nights ,culminating in a corner of the park has got hungry be at one son .Father love money ,for our family ,then 1800 yuan of money is such a huge astronomical figures .The wages of the workers was also each month ,but few hundred dollars .And the father loves his child ,to see his son as poor and distressed ,he didn how hard it is .Back then ,my father has made no mention of it ,just try to keep my mother ,afraid of the mother grief more affect the body ,they hide in the room could not help but cry ,just I was caught ,he cried when the fragile appearance ,is the life I have seen only once, he cry and shed bitter tears look ,let me ineffable pain .Strong ,even in the face of another big blow ,had not so sad and lonely !I don know how to comfort his broken heart, can only be said to him : ,Dad ,everything will be past . The mother weakened day by day ,more and more erratic temper .A little trifles ,she be furious ,get home atmosphere is very tense .Fortunately, at that time my brother has married, out of their own to do a little business to .Sisters married get married ,go away ,leaving me with my parents .But I really can father aggrieved look ,sometimes helps his father to say a few words ,mother will be transferred to my head ,saying that I was contemptuous look wolf ,made me everywhere .These were not understand until marriage ,after once back home, still see parents ,father in turn on one ,mother there sobbing .Mother said to me: I don quarrel with your father ,but I am upset me ,I have no place to vent !I only feel .Why should the fate of this to me ?Why don die ?If I died ,you will have peace .So neither dead nor alive to hold ,to what end ?I love you ,but I have to hurt you, I don . I was shocked ,I don her mother so many years have been hard to make a great patience and courage ,did not know that her mother is so love us, and her way of expressing love is so different .In my thirty-four years old ,suffered the greatest one trough .My first venture failed ,along with a huge debt owed ten yuan .This is life ,there is not much to look forward to ,the rest of the a little bit of youth only in day in and day out debt entangled in struggling to live .Even if you can find a job ,a monthly salary of one thousand RMB ,even if do not eat to be not drunk ,at least ten years time ?All debt is a really good distant dream !I seldom call father that time has forgotten phone fee expensive ,over and over again to call me ,to tell me to be strong ,said to me : there ,there .The mother does not stop to comfort me, I just don will be good up .The care and love of my parents ,I spent the most difficult years of life .Despite this years I neither as parents filial ,not trying to make his mother happy ,also do not have the ability to give parents to enjoy life, they not only without any discomfort ,instead of always thinking about me ,afraid I was too thrifty and down my body ,I also afraid because of his unhappy marriage and sad ,more afraid of any accident .Their sincere heart ,where I can touch ?Once the mother of dissatisfaction ,early with the mother consolation and sympathy cast to be flung to the four winds .May God pity to man ,only five years time ,I slowly walked out of the heart of fences, life has had a favourable turn .I finally no longer for the past and distressed and upset .The infiltration of their parents ,how much ,miss ,suffering and love !In fact ,the passage of time can dilute many things ,forget a lot of things ,but ,love will never be forgotten .The home this spring ,the weather is so bad ,for more than a month ,it was cold and wet for approaching seventy years of age ,the mother, is how hard a spring .A sick mother ,both to fight battles ,but also to the sons and daughters of worry ,how is not easy !So ,more missing my mother, would also like to thank the mother can be so strong to along with let down .相关的主题文章:

Adobe has been a proprietary software company, but after the acquisition of Macromedia , Adobe is injected into the shared temperament .

kontuadom's picture
Offline
Last seen: 48 weeks 4 days ago
Joined: 04/27/2011
Points: 32

ท่านใดลองแล้วช่วยบอกหน่อยนะครับ ว่ามีข้อดี ข้อเสียอย่างไร

maiandroid's picture
Offline
Last seen: 3 weeks 1 day ago
Joined: 04/17/2011
Points: 96

ไม่มีภาษาไทยนะครับถ้า ตัวดั้งเดิมตัวนี้น่าจะเป็นรอมโมของคุณ Kan HW ในคลับ S2 ครับที่เอามายัดภาษาไทยให้ได้ใช้กัน

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

มีภาษาไทยครับ ผมยืนยันได้ รอมโมของ Kan HW ก็ดีนะครับ แต่ไม่ได้โมอะไรมากมายครับ ทั้งหมด base on CM10 (CyanogenMod10) ผมแนะนำ ให้ลง CM10 ไปเลย เพราะ มัน update บ่อย เวลาอัพไม่ต้อง wipe สามารถอัพไปได้เลย

maiandroid's picture
Offline
Last seen: 3 weeks 1 day ago
Joined: 04/17/2011
Points: 96

มีภาษาไทยจริงๆครับ ต้องขออภัยเนื่องจากตอนแรกไม่ได้ทดลองเปลี่ยน ผมไม่ได้ใช้ของคุณKan หรอกครับแต่คิดว่ามีของคุณ Kan เจ้าเดียวที่มีภาษาไทยเพราะ CM10 ไม่มีให้เลือกภาษาไทยตอนลง แต่มีให้เลือกตอนติดตั้งเสร็จแล้วอ่ะหรือผมตาไม่ดีเองก็ไม่ทราบ ยังไงต้องขออภัยเรื่องข้อมูลที่ผิดพลาดด้วยครับ

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

ผมยังไม่เจอบัคเลย ล่ะ ^_^(เท่าที่ใช้มา) เป็น perfect preview เลยครับ ภาษาไทยมีครับยืนยัน คือ 4.1 มันรองรับอยู่แล้วครับ keybroad ไทย ก็มีด้วย ลื่นเหมือน ICS เลย effect สวยกว่า
อ่านเว็บลื่นกว่า ICS เยอะเลย flash บนเว็บเปิดได้ปกติ (ต้องหามาลงเอง ใน store ไม่มี)
แบตวันแรกหลัง flash ไป อยู่ได้ 13 hr. กว่า ๆ stand by อึดว่า 4.0 เยอะเรียกว่าแทบไม่ลด แต่เล่นนี้ลดไวอยู่
bug แปลกๆ แบบชาจแบตแล้วไม่เข้า ร้อนเครื่องแทบพัง แบบ 4.0.3 ของ Dtac ไม่มีนะครับ

Offline
Last seen: 1 week 4 days ago
Joined: 04/07/2011
Points: 131

ถามหน่อย base rom ต้องเป็นเวอร์ชันไหน

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

อะไรก็ได้ครับ แค่ root มาแล้ว

Offline
Last seen: 1 year 7 weeks ago
Joined: 02/15/2011
Points: 31

ผมอยากได้วิธีการลงแบบละเอียดนิดนึงนะครับ ไม่เคย root เครื่องเองเลย
ควรจะเตรียมอะไรมั่ง และต้องทำอย่างไรบ้างนะครับ

*** พอดีใช้ rom ศูนย์ 4.0.3 แล้วรู้สึกว่า มีปัญหาเรื่องเครื่องร้อนมากๆ เวลาผมใช้งานพวก Internet กับ line จะต้องเข้าไป Force stop มันทุกครั้งเพื่อกันปัญหาเครื่องร้อน แล้วเสียบ usb ก็ เครื่องร้อน แถมดูดแบตอีก

*** ถ้าเป็นเครื่อง I9100T นี้ลงได้ใช่ไหมครับ

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

9100T ลงได้ครับ ยังไม่เคย root หรือทำอะไรเลยใช่มั้ยครับ ??

Offline
Last seen: 1 year 7 weeks ago
Joined: 02/15/2011
Points: 31

ครับ ยังไม่เคย root เลยนะครับ อยากได้วิธี ตั้งแต่เริ่มนะครับ เพราะไม่เคยทำ ประมาณมือใหม่ นะครับ

Offline
Last seen: 1 day 1 hour ago
Joined: 10/03/2011
Points: 125

อยากลองสุด ๆ รอวัดอย่างเดียวคือ กินแบตหรือไม่กินแค่นั้นคับ

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

ไม่กินเท่าไรครับ อึดกว่า 4.0 นะผมว่า เพราะมัน deep sleep ง่ายมาก แบบว่าทิ้งไว้เฉยๆ แบตไม่ค่อยฮวบ แต่ถ้าเล่นบ่อยๆก็ลดไวอยู่ อาจเป็นเพราะ kernel ยังต้องพัฒนาอีกเยอะ
หลัง flash วันแรกไป ผมอยู่ได้ 14 ชั่วโมง จากไม่เต็ม 100 นะครับ

Offline
Last seen: 2 weeks 3 days ago
Joined: 09/18/2011
Points: 733

ภาษาไทยมีครับ ผมใช้ CM มาตั้งแต่ตัว CM7 มีภาษาไทยแน่นอนแล้วตัวนี้ก็มีเช่นกันแถม คราวนี้ Android Keyboard มีภาษาไทยด้วยซ้ำ เพราะ Jelly Bean รองรับภาษาไทยแล้ว

การใช้งาน มี Bug นะครับ ไม่ร้ายแรง แต่ก็มีบ้าง

ผมใช้ไปซักพัก ประมาณว่าใช้ทั้งวัน แบตสูบกระจาย แล้วบางทีก็เรียกการใช้งานจนแรมเต็ม เปิดอะไรไม่ได้

รีสตาร์ทเครื่องก็หายครับ กรณีนี้ไม่เท่าไหร่ แต่ถามว่าใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหม ก็ต้องบอกว่า

ฟังก์ชันมาครับอยู่แล้วนะครับ ความลื่นก็ถือว่าเวิร์ค แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ได้เป็น Project Butter ก็ตาม แต่ก็พอไหว พอ ๆ กับตอนที่เป็น CM9 แต่ Bit rate สูงกว่า

Build นี้จะว่าไป ใช้แทนรอมศูนย์ไทยก็ยังได้นะครับ 555+

ปล. ตอนนี้ขอกลับไปใช้ CM9 ก่อน เพราะมันลื่นหัวแตก เข้าโรงพยาบาลแน่ ๆ CM9 เวิร์คมากครับเวลานี้ ติดใจมาก

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

แบต พอได้นะครับ

Offline
Last seen: 1 year 7 weeks ago
Joined: 02/15/2011
Points: 31

ครับ ยังไม่เคย root เลยนะครับ อยากได้วิธี ตั้งแต่เริ่มนะครับ เพราะไม่เคยทำ ประมาณมือใหม่ นะครับ

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

ดูวิธี root จากเว็บนี้ก็ได้ครับ http://goo.gl/v6W3Y ผมก็อยากเขียนให้ละเอียดๆ แต่ ยังไม่ว่างเลย

Offline
Last seen: 1 year 24 weeks ago
Joined: 07/11/2012
Points: 33

ถือว่าเป็นพรีวิวรอมที่ดีเลยแหละ แต่ก็มีบัคอยู่บ้างตามที่ จขกท บอก ส่วนตัวใช้ได้ในชีวิตประจำวันจิงจ้า

เราใช้แล้ว บัค ตรง scrolling screen มันยังบัคอยู่ รอมตัวเต็มมาอย่าลืมมาแบ่งกันใช้นะคะ

ขอบคุนมากจ้า

Offline
Last seen: 1 year 14 weeks ago
Joined: 06/17/2012
Points: 6

ทำไมตอนเปิดเครื่องเขียนว่า cm 9 อ่ะคับ

Offline
Last seen: 1 year 14 weeks ago
Joined: 06/17/2012
Points: 6

ทำไมตอนเปิดเครื่องเขียนว่า cm 9 อ่ะคับ

Offline
Last seen: 1 year 14 weeks ago
Joined: 06/17/2012
Points: 6

ทำไมตอนเปิดเครื่องเขียนว่า cm 9 อ่ะคับ

Offline
Last seen: 1 year 14 weeks ago
Joined: 06/17/2012
Points: 6

ทำไมตอนเปิดเครื่องเขียนว่า cm 9 อ่ะคับ

Offline
Last seen: 1 year 14 weeks ago
Joined: 06/17/2012
Points: 6

ทำไมตอนเปิดเครื่องเขียนว่า CM 9 อ่ะคับ

Offline
Last seen: 1 year 14 weeks ago
Joined: 06/17/2012
Points: 6

โทษทีครับ คอมค้าง

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

เป็นแค่ boot animation อ่ะครับ ยังเป็นของเก่าจากตัว CM9 อยู่ ข้างใน มัน android 4.1.1 ครับ ยังไงก็คือ CM10

Offline
Last seen: 1 year 24 weeks ago
Joined: 07/11/2012
Points: 33

ว่าแต่ ทำยังไงให้มองเห็น external sdcard ล่ะ หรือว่ายังบัคอยู่จ้ะ ?

britezaa's picture
Offline
Last seen: 5 weeks 8 hours ago
Joined: 03/21/2011
Points: 204

external sdcard จะอยู่ใน storage/sdcard01 คับ

ตอนนี้ยังมี bug อยู่คือไม่สามารถ copy ไฟล์
จาก internal card มาใส่ใน external sd ได้คับ
แต่สามารถเรียกไฟล์บน external sd มาใช้งานได้คับ

sunat1976's picture
Offline
Last seen: 26 weeks 4 days ago
Joined: 08/30/2012
Points: 8

ผมใช้ File manager แล้ว copy ได้ไม่มีปัญหาครับ

Offline
Last seen: 1 year 7 weeks ago
Joined: 02/15/2011
Points: 31

ขอถามหน่อยครับ พอดีไปถามพี่ที่รู้จักเกี่ยวกับ root เค้าบอกว่า root ไม่ยากหรอก แต่จะมามีปัญหาตอนลง rom มีโอกาส เครื่องพัก หรือเสียได้ ไม่ทราบว่าจริง เท็จ ครับ

Offline
Last seen: 2 weeks 3 days ago
Joined: 09/18/2011
Points: 733

ประการแรก อย่าลงจาก ROM ศูนย์ไทยครับ ถ้าเป็นไปได้ไปลงจาก Base Rom เก่า ๆ พวก ไม่ก็นู่นเลย eRobot ง่ายดี

XXLP9 LPX นู่นเลยก็ได้ จะให้ดีก็หาที่ Root มาให้แล้วเสร็จสรรพ (ไม่ต้องกลัวครับเพราะเวลาลงจริง ๆ คุณสมบัติของ BaseRom มันไม่เกี่ยวกับ CM อยู่แล้ว)

เพราะตัวเก่า ๆ ไม่มีปัญหาเรื่อง Super Brick (น่ากลัวมว๊ากกก)

ส่วนเรื่องที่ว่ามันจะ Brick หรือเปล่านั้น อยู่ที่ความรอบคอบของเราเองครับ

1. เช็คดูว่า Root สมบูรณ์ หรือเปล่า ถ้าสมบูรณ์แล้ว CWM เป็นเวอร์ชันอะไร (เวอร์ชันล่าสุดเป็น 6.0.0.1 ซึี่งในกรณีที่ไม่ตรงหรือต่ำว่า ลง Cyanogenmod ไปครั้งนึง อาจจะวน อาจจะนะครับ บางทีก็ไม่วน อย่าพึ่งเข้า Reboot System ให้ Reboot Recovery ก่อน จะกลายเป็นวอร์ชันที่ตรงกับตัว Rom แล้วลงใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนลง cm10 .zip ไฟล์ใหม่)
2. ตัว .zip ไฟล์ที่จะลงทุกตัว เช็ค m5d sum ให้หมด
3. ทำตามขั้นตอนอย่างละเอียดอย่าให้ขาดตกบกพร่องแม้แต่ข้อเดียว (อ่านให้ละเอียดด้วยนะครับ)

ถ้ายัง Brick อีก อันนี้ดวงซวยครับ ผมไม่รบผิดชอบ T_T แต่เท่าที่ผมทำมา จะนับร้อยครั้งได้ครับ ไม่เคย Brick (เพราะถ้า Brick คงไม่ได้เห็นในห้องนี้แล้ว หุหุ)

Offline
Last seen: 1 year 7 weeks ago
Joined: 02/15/2011
Points: 31

ไม่ทราบว่าคุณ soshipaa อยู่ กทม ไหมครับ นัดเจอให้ช่วยสอนทำให้ดีกว่า อิอิ

ดูจะงงๆ แล้วตอนนี้ผมเป็น rom ศูนย์ 4.0.3 คงต้องลงใหม่แบบที่คุณว่า

***ใจอยากได้ cm9 เห็นเค้าว่าใช้ดี

Offline
Last seen: 2 years 18 weeks ago
Joined: 07/30/2012
Points: 1

CM10 ออก build ใหม่ วันที่ 29 แล้วนะครับ ไม่ทราบว่าเพื่อนๆอัพยัง ใช้ได้ดีทีเดียวครับ เสถียรกว่า build 26 ครับ
ว่าแต่ modem ของ True นี้ modem ไหนรับสัญญาญดีสุดครับ รบกวนแนะนําด้วยครับๆๆๆๆ

Offline
Last seen: 2 weeks 3 days ago
Joined: 09/18/2011
Points: 733

ผมก็อยู่ กทม.นี่แหละครับ แต่ทำงาน 6 วัน/อาทิตย์ หยุดวันอาิทิตย์วันเดียว

จริงๆ ไม่ยากอะไรนะครับ เดี๋ยว IM เบอร์โทร Line คุยกันก็ยังได้ หุหุ

Offline
Last seen: 2 years 17 weeks ago
Joined: 07/21/2012
Points: 5

ลองลงแล้ว 3g ใช้ไม่ใด้ครับ เครื่อง 9100 ซิมtrue แก้ยังงัยครับ

britezaa's picture
Offline
Last seen: 5 weeks 8 hours ago
Joined: 03/21/2011
Points: 204

ลอง reboot เครื่องรอบนึงรึยังคับ ถ้ายัง
ให้ลอง reboot ดูคับแล้วจะใช้ 3G/H ได้คับ

Offline
Last seen: 40 weeks 4 days ago
Joined: 05/20/2013
Points: 11

ลง blendy rom jb v.3 ใช้ 3g ไม่ได้เหมือนกันค่ะ reboot แล้วก็ยังไม่ได้ คงต้องหาตัวใหม่

britezaa's picture
Offline
Last seen: 5 weeks 8 hours ago
Joined: 03/21/2011
Points: 204

BUG ที่เจอตอนนี้นะคับ

ตอนนี้ยังมี bug อยู่คือไม่สามารถ copy ไฟล์
จาก internal card มาใส่ใน external sd ได้คับ
แต่สามารถเรียกไฟล์บน external sd มาใช้งานได้คับ

ส่วน external sdcard จะอยู่ใน storage/sdcard01 คับ
และ Gallery, Music ก้อมองเห็นไฟล์ใน external sdcard คับ
scan ได้อย่างรวดเร็ว ดีกว่า CM9 เยอะเลยคับ

และส่วนภาษาไทยถ้าใครที่ติดตามงาน Google I/O นั้นก้อจะรู้แล้วล่ะคับ
ว่า Android 4.1 Jelly Bean นั้นมีเมนูภาษาไทยย
และ keyboard ภาษาไทย มาให้ในตัวเลยคับผมม

ถือว่าเป็น Experimental builds ที่สมบรูณ์ที่สุดเลยล่ะคับ

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

Build 29 ดีมากๆ ลื่นกวาา 26 เยอะเลย เดี๋ยวผมลง link ไว้ด้านบนให้

Offline
Last seen: 26 weeks 2 days ago
Joined: 10/25/2011
Points: 1598

ใครมีอาการ Gallery ไม่เจอรูปบ้างครับ [Internal SD]

ใช่ว่าปัญหามันเพราะว่ามันเชื่อมกับแอปกล้องรึเปล่า

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

update ให้แล้วนะครับ

Offline
Last seen: 2 years 17 weeks ago
Joined: 07/21/2012
Points: 5

link load Gapps ใช้ไม่ได้ครับรบกวนขอ link ไหม่ใด้มั๊ยครับ จะลองลงดูอีกครั้งครับ

oudjunk's picture
Offline
Last seen: 1 day 4 hours ago
Joined: 07/14/2011
Points: 471

x

Offline
Last seen: 2 weeks 3 days ago
Joined: 09/18/2011
Points: 733

Sim True ลองเข้าไปที่ Setting>More>Mobile Network>Network Selection (ไม่แน่ใจ แต่มันจะ Search เครือข่ายอยู่พักใหญ่จากนั้นก็จะมีให้เลือกเองครับ) แล้วเลือกเป็น True ดูนะครับ

เปิด Data Roaming ไว้ด้วย

น่าจะใช้ได้ครับ ผมก็ใช้อยู่

Offline
Last seen: 2 years 12 weeks ago
Joined: 09/26/2011
Points: 9

ของผมแปลกที่ว่าพอลง (29) แล้วมัน batt drain กระจายเลยครับ เลยขอย้อนกลับไปอยู่ (26) ชิลๆดีกว่า

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

ใช่ครับ ๆ 29 สูบกระจาย 26 กำลังดี แต่มีตัว 27 ที่เป็น unofficial ก็ประหยัดดี

oudjunk's picture
Offline
Last seen: 1 day 4 hours ago
Joined: 07/14/2011
Points: 471

x

oudjunk's picture
Offline
Last seen: 1 day 4 hours ago
Joined: 07/14/2011
Points: 471

x

Offline
Last seen: 1 year 42 weeks ago
Joined: 07/31/2012
Points: 20

ลงแล้วหาวิทยุไม่เจอ
ช่วยบอกที

Offline
Last seen: 2 weeks 1 day ago
Joined: 01/06/2012
Points: 160

CM AOSP AOKP ไม่เคยมีวิทยุครับ
จะใช้วิทยุต้องเล่นรอม Sammy อย่างเดียวครับ
หรือจะหาโหลดแอพเอา แต่ผมไม่รู้ว่าแอพไหนใช้ได้ เพราะไม่เคยฟังวิทยุครับ - -

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

มันมีครับ app ที่ทำให้ฟังได้ ไม่ต้องใช้เน็ตด้วย FM จริง ๆ แต่จำชื่อไม่ได้

Offline
Last seen: 1 year 42 weeks ago
Joined: 07/31/2012
Points: 20

รบกวนทีคับ หาให้ที ทางนีก้อ กำลังหาอยู่ อิอิ

Offline
Last seen: 1 year 42 weeks ago
Joined: 07/31/2012
Points: 20

เสียดายจัง กลับ rom เดิมละ ไม่มีวิทยุ

พอจะมีทางแก้ไหมงับ--แบบฟัง ไม่ผ่านเน็ต นะคับ

Offline
Last seen: 1 year 42 weeks ago
Joined: 07/31/2012
Points: 20

หาเจอละคับ มีจริงๆๆด้วย มันติดตั้ง driver ให้ใหม่

Offline
Last seen: 1 year 42 weeks ago
Joined: 07/31/2012
Points: 20

ถามอีกเรื่องคับ จาเปลี่ยน wallpaper หน้าเมนูทำไง(ของเดิมมันเป็นสีดำ)

Offline
Last seen: 2 years 12 weeks ago
Joined: 09/26/2011
Points: 9

ลอง 0801 แล้วรู้สึกว่า นิ่งขึ้นเยอะ ทดลองมาหนึ่งวันเต็มๆยังไม่เจอ Batt Drain แบบ 0729 เลย

Offline
Last seen: 2 weeks 3 days ago
Joined: 09/18/2011
Points: 733

ผมเจอครับ

แรมเต็มตลอด ต้องรีสตาร์ทซักรอบ หาย

ไม่งั้น แรมเต็มแล้ว Apps กับ Service มัน Restart เองตลอดเวลา

แต่ Restart ซักทีก็หาย ลื่นดีครับ

Offline
Last seen: 27 weeks 5 days ago
Joined: 12/24/2011
Points: 21

แล้วเวลาลง ต้อง full wipe เลยรึป่าวอะครับ แล้วเริ่ม wipe จากตัวไหนก่อน???

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

ตามวิธีข้างบนเลยครับ ถ้ามาจาก rom อื่นควร wipe ถ้า CM10 อยู่แล้วอัพเวอร์ชั่นไม่ต้อง wipe ครับ

Offline
Last seen: 1 year 42 weeks ago
Joined: 07/31/2012
Points: 20

ลอง 0801 แล้ว 3G ไม่ได้

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

บางทีมันเปิด 2G only ไว้อ่ะครับลองติ๊กออกดู แล้วรอซักแปป

Offline
Last seen: 27 weeks 5 days ago
Joined: 12/24/2011
Points: 21

ลองใช้แล้วถือว่า OK ในระดับนึงเลยนะครับ แต่แบตอาจจะไหลหน่อย เวลาใช้งาน ถ้าปล่อยไว้เฉยๆ Deep sleep แบตแทบจะไม่ลดเลย ^^

Offline
Last seen: 27 weeks 5 days ago
Joined: 12/24/2011
Points: 21

ลองใช้แล้วถือว่า OK ในระดับนึงเลยนะครับ แต่แบตอาจจะไหลหน่อย เวลาใช้งาน ถ้าปล่อยไว้เฉยๆ Deep sleep แบตแทบจะไม่ลดเลย ^^

Offline
Last seen: 34 weeks 4 days ago
Joined: 10/17/2010
Points: 181

ไม่ทราบว่าตัวคีย์บอร์ดที่มากับรอมสามารถเปิดใช้ภาษาไทยได้หรือเปล่าครับ

ตอนนี้ต้องใช้ man man อยู่ แต่มันใหญ่กินพื้นที่มาก อยากลองคีย์บอร์ดของรอมก็ทำไม่ถูก

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

ได้ครับ แต่มันเป็น 3 แถว ผิมยากมากๆ ลอง smart keybroad ดูครับผมว่า work

Offline
Last seen: 26 weeks 2 days ago
Joined: 10/25/2011
Points: 1598

TSwype ครับ ปรับได้เยอะมาก จะเลย์เอาท์ ไซส์ สี ฯลฯ

Offline
Last seen: 1 year 17 weeks ago
Joined: 09/10/2011
Points: 20

มือใหม่คีับรบกวนถามสองเรื่อง เครืองผมเป็น2.3.6รอมศูนย์aisแต่รูทแล้ว ถ้าจะอัพรอมตัวนี้จำเป็นต้องอัพให้เป็นicsก่อนหรือเปล่าครับ แล้วหลังจากอัพรอมตัวนี้เสร็จ ต้องแฟลชkernalตัวอื่นด้วยมั้ย พอดีเห็นใบางเว็ปมีคนแนะนำให้ทำสองอย่างนี้ก่อนครับ

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

ไม่ต้องมาเป็น ICS ครับ อัพไปได้แล้ว kernel ก็แล้วแต่ว่าจะเปลี่ยนรึเปล่าแต่ต้องลงตัวที่ support 4.1 JB นะครับ

Offline
Last seen: 26 weeks 2 days ago
Joined: 10/25/2011
Points: 1598

Full Wipe ก่อนก็พอครับ ไม่ต้องลง Kernel เพิ่มก็ได้

ยกเว้นแต่ถ้าเป็น Kernel Super Brick ก็เปลี่ยน Kernel ก่อนครับ [อยู่ใน 4.0.3/4 บางตัว]

yavitta37's picture
Offline
Last seen: 4 weeks 3 days ago
Joined: 09/26/2011
Points: 596

มีใครเหมือนผมไม่ครับต่อกับPCมองเห็นแต่SD Card แต่มองไม่เห็นไฟล์ ข้างในแต่cappyเข้าไปได้ ช่วยบอกวิธีด้วยครับ

Offline
Last seen: 26 weeks 2 days ago
Joined: 10/25/2011
Points: 1598

ใช้ USB Mass Storage Watcher แก้ขัดไปก่อนครับ

Offline
Last seen: 2 years 17 weeks ago
Joined: 07/21/2012
Points: 5

ผมใช้ solid explorer ครับโหลดใน play store ฟรีครับ

Offline
Last seen: 2 years 17 weeks ago
Joined: 07/21/2012
Points: 5

version ไหม่มาแล้วนะครับ http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1794758

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

update แล้วครับบบ++

Offline
Last seen: 1 year 26 weeks ago
Joined: 08/07/2012
Points: 2

ใครพอมีวิธีใส่ Samsung Swype Keyboard ลงไปใน Rom ตัวนี้บ้างครับ

Offline
Last seen: 2 years 12 weeks ago
Joined: 09/26/2011
Points: 9

0508 ถ่ายรูปแล้วภาพหมุนให้เองตลอดเลย ตอนนี้กำลังโหลด 0608 อยู่ ไม่รู้ว่าแก้ bug ตัวนึ้รึยัง

Offline
Last seen: 1 year 2 weeks ago
Joined: 05/23/2012
Points: 7

อ้าวเมื่อกี้มี 4 อันเหลืออันเดียวแระ ผมจะเปิดซิงกับ rom อันนี้อันแรก
แอบบงง

kobori4214's picture
Offline
Last seen: 20 weeks 1 day ago
Joined: 03/26/2012
Points: 22

keybroad ไทย รู้สึกเหมือนอักษรไม่ครบ ไม่มีพวกตัวสระ มีใครเป็นเหมือนผมไหมคับ

Offline
Last seen: 2 years 12 weeks ago
Joined: 09/26/2011
Points: 9

ของผมใช้ Go Keyboard ครับก็มีสระครบนะครับ

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

กดค้าง มันจะขึ้นมาครับ แต่ว่าใช้ตัวอื่นพิมพ์ง่ายกว่าครับ พวก smart keybroad หรือ Go

Offline
Last seen: 26 weeks 2 days ago
Joined: 10/25/2011
Points: 1598

คีย์บอร์ดไทย ต้องค่อยๆปรับวิธีกับการใช้ เพราะมันเป็นสามแถว

ตัวอักษรคล้ายกันจะอยู่ด้วยกัน สระจะมีอยู่ในปุ่มสองปุ่ม

แนะนำ TSwype แล้วตั้งค่าเอา มีวิธีอยู่ในบอร์ดนี้ เจ๋งที่สุดที่เคยใช้แล้ว

Offline
Last seen: 6 weeks 2 hours ago
Joined: 02/02/2012
Points: 162

สวยดี เอฟเฟก ชอบๆ แต่ร้อนดีจิง พอๆกับ bb9360 เลย ใช่ตอนหน้าหนาวอุ่นสบายเลย อิอิ
(กำหนดให้มันเหนรายชื่อในซิมอย่างเดียวได้ไหมครับ ลำบากจังเวลาลบ มันช้ำกันเยอะในกุเกิลผม)

Offline
Last seen: 1 year 42 weeks ago
Joined: 07/31/2012
Points: 20

CM 10 v.20120805 ลง V.20120806 ทับเลยได้ไหมคับ แบบไม่ต้องฟอแมต ขี้เกียจลงโปรแกรมใหม่ .....อธิบายทีงับ...

Offline
Last seen: 2 weeks 3 days ago
Joined: 09/18/2011
Points: 733

ทัยไปเลยครับ ไม่ต้อง wipe

Offline
Last seen: 6 weeks 2 hours ago
Joined: 02/02/2012
Points: 162

ลืม flash player เลย(เล่นไปเล่นมาไปเจอ flash player 11 downloader ใน play สโตร์ ลงได้ด้วยครับ)

Offline
Last seen: 1 day 10 hours ago
Joined: 08/21/2010
Points: 387

wifi direct หายไปเหมือนกันใช้มั้ยครับ

Offline
Last seen: 6 weeks 2 hours ago
Joined: 02/02/2012
Points: 162

ไม่ไหวถอยกลับไป erobot และผม เครื่องร้อน+แบตหมดไวมากๆ แอปต่างๆหยุดทำงานบ่อย

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

ได้ full wipe รึเปล่าครับ ?

Offline
Last seen: 2 years 3 weeks ago
Joined: 11/17/2011
Points: 20

ของผมตอนนี้มีเจอแค่ ปล่อย wifi hotspot แล้วเครื่องอื่น connect ไม่ได้ครับ นอกนั้นผมว่าใช้ได้
ก่อนหน้าผมลอง eRobot 23 แต่ผมแก้ปัญหา wifi Fc ไม่ได้เลยถือโอกาสลอง jellybean เท่าที่หามาลงได้
ตอนนี้หยุดอยู่ตัวนี้ครับ ปัญหาน้อยสุดที่เจอครับ

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

ต้องไม่ใส่ pass อ่ะครับ ถึงจะได้ XDA เค้าว่ามางี้

Offline
Last seen: 9 weeks 2 days ago
Joined: 04/07/2012
Points: 198

ถ้าอันนี้มันไม่เวิร์คก็ลองพวก cRom cm10 สิครับ ดูเหมือนกัน teamhacksung เค้าแก้บัคcm9/10ไปเรื่อยๆ แต่คนพัฒนาคนอื่นเค้าทำให้มันเสถียรขึ้น ลื่นขึ้น แต่cm9/10 เพียวๆปัญหาอาจจะน้อยสุดก็ได้ หรือมากสุดก็ได้ ต้องลองครับ
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1436854 <<< ดูอย่างตัวนี้เค้าปรับแก้ deep sleep แล้วใน v3.0.3 ผมแค่เปิดๆแล้วเอามาให้ดูเน้อ ไม่ได้ตั้งใจจะโฆษณา

Offline
Last seen: 26 weeks 2 days ago
Joined: 10/25/2011
Points: 1598

ยืนยันอีกเสียงเลยครับว่า RR แจ่มจริงๆ

Offline
Last seen: 17 hours 38 min ago
Joined: 06/20/2010
Points: 957

modem ถ้าใช้กับ dtac ใช้ตัวไหนคับ
Download CWM flashable Modems
LPX Modem
LPW Modem
LPS Modem
LPR Modem

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับ เดิม ๆ เลยก็ใช้ได้

Offline
Last seen: 1 year 42 weeks ago
Joined: 07/31/2012
Points: 20

ลงแล้วสัญญาณ มือถือแกว่งจัง ทั้ง AIS และ Dtac สัญญาณไม่คงที่บางทีไม่มีเลย เทียบกะเครื่องอื่นรับได้เต็ม ไม่ขึ้นไม่ลง
มีวิธีแก้ป่าวคับ

Offline
Last seen: 2 years 18 weeks ago
Joined: 08/15/2012
Points: 1

ผมลองแล้วมี ปัญหาดังนี้นะครับ
1. แถบ status bar ไม่ขึ้น
2. ขึ้น pop up ว่า "ขออภัย ส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบหยุดการทำงานแล้ว"
ปล.ใครพอจะมีวิธีแก้ได้บ้าง จะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

wipe รึยังครับ

Offline
Last seen: 2 weeks 3 days ago
Joined: 09/18/2011
Points: 733

txbxsx wrote:
ผมลองแล้วมี ปัญหาดังนี้นะครับ
1. แถบ status bar ไม่ขึ้น
2. ขึ้น pop up ว่า "ขออภัย ส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบหยุดการทำงานแล้ว"
ปล.ใครพอจะมีวิธีแก้ได้บ้าง จะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ

ลงครั้งแรก มีสิ่งทีต้องทำดังนี้ครับ
ตอนอยู่ในหน้า Recovery Mode อันอับแรกที่ควรทำคือ

- Wipe data/factory reset
- Wipe cache
- Wipe Dulwik Cache

จากนั้นค่อยเลือกลง ROM กับ Gapps แล้วจึง Reboot System Now ครับ

Offline
Last seen: 2 years 3 weeks ago
Joined: 11/17/2011
Points: 20

ออกอัพเดทมาอีกแล้วครับ 10-20120815-EXPERIMENTAL-i9100-CODEWORKX ใครลองแล้วมั้งครับ
พอดีตอนนี้ RR ดูครับ แต่ละตัวมี จุดต่างกัน ต้องลองครับ
แต่โดยรวมทั้ง 2 ตัวผมว่า ใช้ได้ดีครับ

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

อีกไม่น่าก็คงเข้าสู่ช่วง nightly

Offline
Last seen: 1 year 23 weeks ago
Joined: 01/22/2012
Points: 99

ถามหน่อยครับ..ยังไม่กล้าลง CM10 ถ้าเราไปลงตัว CM9 Stable เนี่ย...กาีร Flash ต้องใช้ Odin ไหมครับ หรือว่าไม่ต้องเลย ลงได้เลย...ถ้ามี CWM Recovery ... ตอนนี้ใช้ Rom ศูนย์ 4.0.4 ของ Russia

Offline
Last seen: 2 weeks 3 days ago
Joined: 09/18/2011
Points: 733

แล้ว Rom ศูนย์ ของรัสเซีย รูทหรือยังครับ คิดว่า Root แล้วเพราะมี CWM

ถ้ารูทมาแล้ว ไม่จำเป็นต้อง Flash รอมอะไรผ่าน Odin ครับ

Root มาแล้วก็แค่ลงผ่าน Clockwork Mod Recovery ไปเลย

แต่เดี๋ยวก่อน

ในกรณีที่ไม่ได้ Root ก็แค่ Root ครับ

สรุปคือ ไม่เกี่ยวกับ Odin เว้นเสียแต่ว่า คุณจะ Flash ตัว Base Rom ใหม่ด้วย

อย่าเอา cm9-galaxys2.zip ไป Flash กับ Odin นะครับ

wheeler's picture
Offline
Last seen: 25 weeks 3 days ago
Joined: 04/25/2012
Points: 49

ลงต่อจาก erobot ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหา แบตอึดขึ้นกว่าเดิม

Offline
Last seen: 1 year 45 weeks ago
Joined: 08/30/2012
Points: 10

ผมว่า eRobot แบตอึดแล้วนะครับ.....อึดกว่า eRobot อีกหรอ * 0 *

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

ล่าสุด ของวันที่ 31 แล้วน่ะครับ cm-10-20120831-EXPERIMENTAL-i9100-ONIONTOASTER.zip

http://get.cm/get/jenkins/7249/cm-10-20120831-EXPERIMENTAL-i9100-ONIONTO...

Offline
Last seen: 54 min 17 sec ago
Joined: 01/06/2012
Points: 184

ลองแล้ว ล่าสุด nightly 7/9/12
โดยรวมลื่นดี มี effect เพิ่มขึ้นดูลื่นไหล
ว่าแต่รอมนี้ไม่มี screen off animation หรอ แบบที่เหมือนทีวีปิดอ่ะ

kaew198701's picture
Offline
Last seen: 1 year 24 weeks ago
Joined: 08/14/2010
Points: 120

จัดการเรียบร้อย เสถียรมากๆ

Offline
Last seen: 54 min 18 sec ago
Joined: 01/06/2012
Points: 184

หลังจากใช้งาน 1 วัน
ยืนยันว่าเร็ว ลื่นขึ้นจริงๆ
โดยเฉพาะ browser เล่นเว็ปเนียนขึ้นมาก
แต่มีปัญหาเรื่องแบต
ช่วงที่เล่นจะกินแบตมาก ลดฮวบๆ เลย
แต่ช่วย stand by ก็นานปกติ

yavitta37's picture
Offline
Last seen: 4 weeks 3 days ago
Joined: 09/26/2011
Points: 596

ลงแล้วใช้speednaviไม่ได้

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

ต้อง รอ speednavi update มั้งครับ รอมัน support JB

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

มาแนะนำ ลองใช้ กับ kernal Dorimanx ดูครับ สุดยอด อึดกว่า 2.3 อีกครับตอนนี้

ค้างคาวเหินเวหา's picture
Offline
Last seen: 1 year 2 weeks ago
Joined: 03/02/2011
Points: 21

รู้สึกว่า กล้องมัน focus แล้วก็ capture ช้ามากครับ มีใครเป็นเหมือนผมมั่ง

Offline
Last seen: 54 min 18 sec ago
Joined: 01/06/2012
Points: 184

ของผมมีปัญหาเวลา screen off บางทีมันจะมี effect CRT screen off บางทีก็ไม่มี งงมาก
ตอนใช้ CM9 stable มันจะตั้งได้ว่าเปิดใช้หรือไม่เปิด
แต่ตอนนี้ CM10 ไม่มีให้เลือกเลย

Offline
Last seen: 2 weeks 3 days ago
Joined: 09/18/2011
Points: 733

deaw8329 wrote:

ของผมมีปัญหาเวลา screen off บางทีมันจะมี effect CRT screen off บางทีก็ไม่มี งงมาก
ตอนใช้ CM9 stable มันจะตั้งได้ว่าเปิดใช้หรือไม่เปิด
แต่ตอนนี้ CM10 ไม่มีให้เลือกเลย

มันยังไม่ค่อยสมบูรณ์ครับ ไปอ่านใน Know Issue ได้

Feature บางอย่างใช้ได้ไม่มี ยังมีบั๊กอยู่หลายจุด

คงต้องรอ Kernel Source ของทาง Samsung อย่างเดียวครับ

Kyu
Offline
Last seen: 1 year 19 weeks ago
Joined: 08/03/2011
Points: 64

JB ของ GS2 นั้นยังไม่มีนะครับ ดังนั้น JB (cm10) นั้นถูก port มาจากเครื่องอื่นนะครับ (น่าจะเป็น neux) จึงยังไม่สมบูรณ์นักครับ ดังนั้นลูกเล่นต่างๆ หรือการแก้บั๊ก จะมีทุกวันครับ และถ้าเครื่องมีปัญหาหรือทำงานผิดปกติแนะนำให้ wipe เครื่องใหม่หมดแล้ว factory reset ซ้ำอีกที แล้วค่อยลงเพื่ออาการจะดีขึ้น เพราะจริงๆ ตอนนี้ผมก็ใช้อยู่และมีปัญหาบ้างแต่ไม่มากครับ

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

ตัว CM10 build มาจาก Android Open Sources Project หรือ AOSP น่ะครับ แต่ก่อนเคยมี dev port มาจาก nexus ครับแต่เลิกไปแล้วมันไม่สำเร็จ ที่รอตอนนี้ก็น่าจะเป็น รอ Samsung ปล่อย ข้อมูล ของ hardware ของทาง S2 เองที่มันไม่เหมือนชาวบ้านเค้า ขอบคุณครับ

novemberrain's picture
Offline
Last seen: 1 year 48 weeks ago
Joined: 11/30/2011
Points: 18

cm10 project butter สมบูรณ์ไหมครับ

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

ยังครับ samsung ยังไม่ปล่อย driver ของ exynos แต่ว่าตอนนี้ CM10 ก็ลื่นที่สุดครับ ลื่นกว่า rom 0 4.0.4 ครับ

novemberrain's picture
Offline
Last seen: 1 year 48 weeks ago
Joined: 11/30/2011
Points: 18

ลื่นกว่า cm9 ไหมครับ

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

ส่วนตัวผมว่าลื่นกว่าครับ ถ้าลง พวก siyah kernal จะลื่นขึ้นกว่าเดิมอีก

Offline
Last seen: 54 min 18 sec ago
Joined: 01/06/2012
Points: 184

ลื่นกว่า cm9 โดยเฉพาะ browser ครับ
แต่ของผมมีค้างนานๆ ครั้งด้วย เล่นๆ อยู่ค้างเฉยเลย

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

bug cm10 memory leak ครับ ต้องหาตัวมา clear ram ครับ ไม่ก็ reboot ครับ

sunat1976's picture
Offline
Last seen: 26 weeks 4 days ago
Joined: 08/30/2012
Points: 8

ของผม ใช้ cpu Spy ดู Deep Sleep มีแค่ 23% แต่ตรง100MHz วิ่งที่ 66% ใครมีวิธีแก้บ้างครับมันกินแบตมากเลยครับ

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

ลองลงพวก DorimanxKernel ไม่ก็ siyah ครับ flash ทับไม่ต้อง wipe

Offline
Last seen: 26 weeks 2 days ago
Joined: 10/25/2011
Points: 1598

ใช้ UKCS clean ของเก่าๆที่ตกค้างใน Kernel ไปด้วยก็ดีครับ

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

Ultimate_Kernel_Cleaning_Script_v2.6.5.zip
>> https://www.box.com/s/v405rdwf5mtwr2jstnj7

Offline
Last seen: 54 min 18 sec ago
Joined: 01/06/2012
Points: 184

cm10 nightly 2/10/2012 ลงแล้วช้าเป็นเต่าเลย ต้องกลับไปของวันก่อน
ผม up แทบทุกวัน รู้สึกว่ายิ่ง version ใหม่ ยิ่งช้าลง ยิ่งมีปัญหายังไงไม่รุ

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

ลองเปลี่ยน kernal เป็น DorimanX ดูครับ ลื่นกว่าเยอะ

oudjunk's picture
Offline
Last seen: 1 day 4 hours ago
Joined: 07/14/2011
Points: 471

วันที่ 2 ช้ามากครับ กลับไปวันที่หนึ่งเหมือนกัน แต่ตอนนี้โหลดของวันที่สามมาแล้ว กำลังจะลองลงดูครับ
ว่าดีกว่าของวันที่หนึ่งหรือเปล่า

peach_ron's picture
Offline
Last seen: 9 weeks 4 hours ago
Joined: 12/16/2011
Points: 207

CM10 nightly ของวันที่ 1-2 ตุลา App Gallery ที่มากับรอม อ่านรูปภาพในการ์ดและเครื่อง เจอยังอะครับ ?

oudjunk's picture
Offline
Last seen: 1 day 4 hours ago
Joined: 07/14/2011
Points: 471

^
ในเมมเครื่องรูปเจอปกตินะ แต่ในการ์ดไม่รู้เพราะไม่ได้ซื้อการ์ดมาใส่ ใช้เมมเครื่องอย่างเดียว เมมเหลือๆ เหอๆ
แต่วันที่ 2 ไม่แนะนำช้ามาก ถึงมากที่สุด

peach_ron's picture
Offline
Last seen: 9 weeks 4 hours ago
Joined: 12/16/2011
Points: 207

แล้วคุณ oudjunk ได้ลองของวันที่ 3 แล้วหรือยังครับ เป็นยังไงบ้าง ? ^^

Offline
Last seen: 2 years 6 weeks ago
Joined: 03/06/2012
Points: 4

ของวันที่สามลื่นมากครับ

oudjunk's picture
Offline
Last seen: 1 day 4 hours ago
Joined: 07/14/2011
Points: 471

ของวันที่ 3 เพิ่งลงเมื่อกี้ เร็วกว่าวันที่สอง แต่ส่วนตัวคิดว่าอืดกว่าของวันที่ 1
รับสามจีเสถียรกว่าวันที่ 1 แต่มันทำเครื่องผมค้างไปแล้ว
ตอนนี้กลับวันที่ 1 อีกครั้ง _*_ กลับวันที่ 1 มาสองครั้งแล้ว เหอๆ
สำหรับวันที่ 2 กับ วันที่ 3 รอ feedback จากคนอื่นอีกทีนะ

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

build หลังวันที่ 1 เป็น driver ใหม่ครับ ก้ mem leak (ที่เวลามันใช่ไปแล้วอีดดดปัญหาหลักของ CM10) พึงเปลี่ยน driver แล้วมันเลยยังไม่ค่อยสมบูรณ์น่ะครับ ตอนนี้ build 6 แล้วก็ดีขึ้น แต่ว่า ชุดใหม่นี้ลง kernal ตัวอื่นไม่ได้ต้องใช้ ที่ติดมากับ rom อย่างเดียวเลยย

oudjunk's picture
Offline
Last seen: 1 day 4 hours ago
Joined: 07/14/2011
Points: 471

หมายถึงของวันที่หก เหรอครับ คือตอนนีเห็นวันหลังๆมีมากกว่า 1 อันวันที่ห้าวันเดียว
ปาไปสามอัน
วันที่หกสอง ตอนนี้ผมใช้ของวันที่ 4 อยู่ก็ โอเคนะครับลื่นดี ไม่แฮงค์ด้วย
แบตก็อึดใช้ได้

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

ทั้งหมดเลยครับที่ออกหลังวันที่ 1 จะลง kernal ตัวอื่นๆ ไม่ได้ แต่ถ้าไม่ได้ลงอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรครับ ทาง CM เค้ายกชุด driver ของ S2 ใหม่หมด

แอบเซ็งเพราะว่า ถ้าลง พวก siyah หรือ dormanx ไรพวกนี้ มันจะลื่นกว่า kernal เดิมๆ ของ CM แบบรุ้สึกได้เลย

Offline
Last seen: 9 weeks 11 hours ago
Joined: 08/02/2011
Points: 19

ลองใช้ Dorimanx v7.1 jb mali หรือยังครับ
เพราะว่า cm10 ใช้ driver mali ใหม่เลยต้องลง kernel แบบใหม่ด้วยนะ

Offline
Last seen: 2 weeks 3 days ago
Joined: 09/18/2011
Points: 733

เอาไว้ใช้ Directory Bind External SD เป็น ความจำหลัก แบบ CM9 ได้ก่อนครับ

ลงแอพไว้เยอะมาก ข้อมูลเยอะเกิน 16 GB ไม่พอ

เดือนหน้า Jelly Bean ของเมืองนอกก็น่าจะออกพอดี

น่าจะได้เวลา เดือนนี้เอาไปเคลมก่อน ประกันหมดพอดี หุหุ

Offline
Last seen: 35 weeks 4 days ago
Joined: 04/25/2012
Points: 35

ขอถามหน่อยครับ

ผมใช้ รอมศูนย์ 2.3.6 อยู่ แล้วจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ ต้องอัพเป็น ics ก่อนใช่รึป่าวครับ

Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

ไม่ต้องครับ

peach_ron's picture
Offline
Last seen: 9 weeks 4 hours ago
Joined: 12/16/2011
Points: 207

App ไหนสามารถมองเห็นเพลงได้บ้างครับ Play Music ,Apollo, Real Player มองไม่เห็นเลย

Offline
Last seen: 2 weeks 3 days ago
Joined: 09/18/2011
Points: 733

เอาเพลงไว้ Folder ไหนอะครับ

ผมลงก็ใช้ได้ปกตินะ (ไม่รู้ Build หลัง ๆ เป็นไงมั่ง แต่เมื่อก่อนลงได้อยุ่ ไม่ไดัอัพนาละ มันง๊องแง๊ง)

รอคนที่ใช้ปัจจุบันมาตอบดีกว่า (ผมไว้ใน Media นะ)

wheeler's picture
Offline
Last seen: 25 weeks 3 days ago
Joined: 04/25/2012
Points: 49

ต้องเอาไปไว้ใน internal คับ ถึงจะมองเห็น

peach_ron's picture
Offline
Last seen: 9 weeks 4 hours ago
Joined: 12/16/2011
Points: 207

อ่อ ขอบคุณมากครับ Smile

อีกอย่างนึงเรื่องแบต

จากร้อยเปอร์เซ็นต์ ต่อ Wifi ไว้ เปิดเล่นบ่อยอยู่ แบบนี้ปกติมั๊ยครับ

AttachmentSize
Screenshot_2012-10-12-17-04-53.png 172.21 KB
Offline
Last seen: 18 hours 16 min ago
Joined: 08/11/2010
Points: 492

เปิดจอ นานๆ แบบนี้ ผมว่าก็ปกติน่ะครับ

Xgenza's picture
Offline
Last seen: 44 weeks 2 days ago
Joined: 10/24/2011
Points: 57

วิธิแก้ อ่านเมมนอกไม่ได้ ผมใช้ ics binder โหลดใน google play ได้เลยครับ

แล้วตั้ง original mount point เป็น /mnt/extSdCard

New mount point เป็น external_sd (หรือตั้งเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับ ^ ^)

ติ้กถูก Bind sd to the new mount point และ Unmount original mount point

กด save & reboot แล้วก็รอๆๆๆ

คราวนี้เราก็ใช้โปรแกรม es file explorer หรือโปรแกรม file manager อื่นเข้าถึง microsd card ได้แล้วครับ

ปล. ใน gallery และ app อิ่นๆก็สามารถใช้งาน external sd ได้หมดเลยนะครับ

peach_ron's picture
Offline
Last seen: 9 weeks 4 hours ago
Joined: 12/16/2011
Points: 207

ขอบคุณ คุณ Xgenza มากเลยครับ ^-^

Navigation
User login
Moderator Team
Contributor
Active forum topics
Recent blog posts
Recent comments
Facebook Fan Page
Who's new
Hits Counter