325 replies [Last post]
[ROM][JB][4.3] CyanogenMod 10.2 + update CM11 4.4 Kitkat
Offline
Last seen: 2 weeks 5 days ago
Joined: 08/11/2010

News!! [ROM][GT-I9100][JB][4.3] CyanogenMod 10.2 Nightly Builds

Update ล่าสุดเป็น Rom Android 4.3 ล่าสุด แล้วนะครับ
ตอนนี้ 4.4 ก็มีให้เล่นกันแล้วนะครับ วิธีลงเหมือนเดิมเลย เปลี่ยนแค่ตัว ROM กับ GAPP แต่ยังเป็น UNOFFICIAL อยู่ ถ้ายังไง OFFICIAL จากทาง CM ออกเมื่อไรผมจะมาลง update อีกทีนะครับ

Download Nightly Builds
CyanogenMod 10.2 Download

CHANGELOG
http://changelog.bbqdroid.org/#/i9100/next

Download Google Apps
new -->http://goo.im/gapps เลือกเป็น CM10.2.X นะครับ

วิธีลง[INSTRUCTIONS]
ปล.*คำเตือน การอัพ ROM ทุก ROM มีความเสี่ยง กรุณาอ่านวิธีการ
และศึกษาให้มั่นใจก่อนอัพ ROM*

(กรณีลง CyanogenMod 10.2 เป็นครั้งแรก หรือมาจาก rom อื่น)
First time installing CyanogenMod 10.2 to your Galaxy S II,
or coming from another ROM:

จะมาจาก Rom ใหน Base ใหนก็ได้นะครับ ไม่ว่าจะ 2.3.X 4.0.X จะ rom ศูนย์ หรือว่า AOKP AOSP ขอแค่มี ClockworkMod-Recovery (ส่วนใหญ่ถ้า Root แล้วมีแน่นอนครับ)

1. เครื่องต้องมี ClockworkMod-Recovery (ถ้า root แล้วจะมีอยู่แล้วนะครับ)
- Make sure you're running a proper working ClockworkMod-Recovery
2. Copy ไฟล์ Zip ของ Gapps ละตัว Rom CM10.2 ลงไปในเมมในเครื่อง
- Copy GApps and CM10.2 ZIPs to your internal SDCard
3. boot เข้า Recovery กด 3 ปุ่ม home +Vol UP+ Power
- Boot into Recovery
4. flash ตัว rom
- Flash CM10.1 zip from internal SDCard
5. flash ตัว Gapps
- Flash GApps zip from internal SDCard
6. wipe data wipe cache wipe dalvik ใน recovery
- DO A DATA WIPE / FACTORY RESET
7. reboot แล้วรอพบกับ Android 4.3 Jelly Bean
- Reboot

(กรณีอัพเวอร์ชั่น CyanogenMod 10.2 จากตัวเก่าเป็นตัวใหม่ หรือตัวใหม่กลับตัวเก่า)
Upgrading from earlier version of CyanogenMod 10.2:

1. Copy ไฟล์ Zip ของ Rom CM10.2 ลงไปในเมมในเครื่อง
- Copy CM10.2 ZIP to your internal SDCard
2. Boot เครื่องเข้า Recovery Mode (CWM)
- Boot into Recovery
3. flash ตัว rom จาก internal SDCard
- Flash CM10.2 zip from internal SDCard
4. reboot แล้วรอพบกับ Android 4.3 Jelly Bean Build ใหม่
- Reboot

เพิ่มเติม

Kernel Support
DorimanxKernel : http://goo.gl/S6FvT

Boot animation
Official CM หน้าตาเป็นแบบนี้น่ะครับ
http://www.youtube.com/watch?v=ogp9f4_yEoU&feature=player_detailpage

อันนี้เพิ่มเติมไว้สำหรับคนอยากเปลี่ยนน่ะครับ

Download
CM10_HDPI_CWM (พื้นหลังขาว)
CM10_HDPI_INV_CWM (พื้นหลังดำ)

วิธีลง
Flash ผ่าน CWM นะครับ ทับไปเลยหลังจาก flash rom ละ Gapps

ที่มา http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=28984583

SCREENSHOTS


Source: Forum xda-developers

325 Comments
Offline
Last seen: 4 years 21 weeks ago
Joined: 05/24/2012
มีเมนูไทยด้วยเหรอครับ

มีเมนูไทยด้วยเหรอครับ

Offline
Last seen: 1 week 2 days ago
Joined: 10/25/2011
CM/AOSP

CM/AOSP มีเกือบครบทุกภาษาครับ

อันนี้แค่ตัวพรีวิวนะ ใช้อะไรได้ไม่เยอะนัก บักมีแน่นอน

Offline
Last seen: 2 weeks 5 days ago
Joined: 08/11/2010
ผมยังไม่เจอบัคแปลกๆ เลยล่ะ

ผมยังไม่เจอบัคแปลกๆ เลยล่ะ ^_^ การทำงานต่างๆ ใช้ได้ครบครับ 3G wifi จอ เสียง Google now ระบบพิมพ์ด้วยเสียง ฯลฯ

Offline
Last seen: 4 years 20 weeks ago
Joined: 09/04/2012
Category :love affection

Category :love affection Author :your son &nbsp ; essays date: 2012-3-15 0:56:02 ←→direction keypage editor :the father ,the mother is the world unselfish man ,but they loved we reward ,small time perhaps to parents some behavior is not understood ,but as the growth of the age ,experience and deep, and encounter a setback when parents ,gradually will know pitiful world parents heart ,time can dilute the many ,but the constant is the family blood is thicker than water ,is a father motherly love water by giving us the most generous ,selfless ,pure love .The thread in the hands of a fond-hearted mother makes clothes for the body of her wayward boy ;Carefully she sews and thoroughly she mends ,dreading the delays that will keep him late from home .Small time ,read the poem is no special feeling .For small to large, head wear, worn on the body ,does not know which one is from the hands of the mother .From remember ,mother seldom personally for our brothers and sisters to have the Spring Festival every year before these ,only in a period of time, will ask the tailor to the home for two or three days ,for our children to be a cotton-padded jacket or coat ,trousers and so hood .Of course, is the most common material ,the cheapest cloth, cotton cloth ,children from poor families have new clothes is the greatest joy and happiness ,where will ask the other ?In the winter, the weather is particularly cold ,windy snow each winter essential is a scenery .We often put up like a bunch of zongzi ,wearing a hat, bag a pair for wearing shoes ,was a good child ,also can bring a baking go to school .At the end of the class ,we in the dirt ,to his feet ,or jump ,one kick ,to resist cold attack .See some students can actually play an umbrella, and bright scarves ,we all admire ,you know, these to us for these poor children who is such a luxury !Fathers day evening, the busy season that is normal, but busy outside the time ,this was a bit different .Then understood, home to no food, labor and not enough ( in addition to his father ,is the perennial sick mother ) ,the father could only walk along countryside to string together door to sell things to keep .Father : after years of toiling in recent years is the most profound memory ,because every morning ,father do eat, then go out, not into the night won ,I wait ,have become so long .Because of the fear of his father ,I have countless times ran to the Village Lane to look, and often with disappointment back home .Father comes back home each time ,will try various devices to provide us with something, eat ,play ,use, although is very common and inexpensive ,but make us as cheerful as a lark ,small home often there will be some laughter .Mother, will save money on food and expenses ,leading several of our children live a hard life .At that time could not understand to our strict mother ,had secretly hate her hard ,let originally inferior I more morose ,stubborn .I thought that ,in her heart ,I am a waste ,because my mother often tell me to my face : your shoulders or foot ,do not ,really useless ,also say I can only with tung oil tung oil .I feel so deeply hurt by his mother ,more than once wanted to end his young life .However, when I was afraid of my father ,did not have the kind of courage, but in the mother father love gradually grown up .When in high school ,more than 30 miles from home ,father always gave me .He is a head load is my luggage and books ,another is I want to give the school of rice .His father was afraid I tired, never allows me to carrying anything .Every time you go in his father back, see he has gray hair and increasingly tottering steps ,felt very guilty and want to cry .You know, fifty feet but my father before ,stellar walk as if on wings ,man !Accompany on the father I saw him cry once .It was brother being lied to ,do business only borrowed 1800 yuan of money no ,even dared not go home ,hiding .Father for three days and nights ,culminating in a corner of the park has got hungry be at one son .Father love money ,for our family ,then 1800 yuan of money is such a huge astronomical figures .The wages of the workers was also each month ,but few hundred dollars .And the father loves his child ,to see his son as poor and distressed ,he didn how hard it is .Back then ,my father has made no mention of it ,just try to keep my mother ,afraid of the mother grief more affect the body ,they hide in the room could not help but cry ,just I was caught ,he cried when the fragile appearance ,is the life I have seen only once, he cry and shed bitter tears look ,let me ineffable pain .Strong ,even in the face of another big blow ,had not so sad and lonely !I don know how to comfort his broken heart, can only be said to him : ,Dad ,everything will be past . The mother weakened day by day ,more and more erratic temper .A little trifles ,she be furious ,get home atmosphere is very tense .Fortunately, at that time my brother has married, out of their own to do a little business to .Sisters married get married ,go away ,leaving me with my parents .But I really can father aggrieved look ,sometimes helps his father to say a few words ,mother will be transferred to my head ,saying that I was contemptuous look wolf ,made me everywhere .These were not understand until marriage ,after once back home, still see parents ,father in turn on one ,mother there sobbing .Mother said to me: I don quarrel with your father ,but I am upset me ,I have no place to vent !I only feel .Why should the fate of this to me ?Why don die ?If I died ,you will have peace .So neither dead nor alive to hold ,to what end ?I love you ,but I have to hurt you, I don . I was shocked ,I don her mother so many years have been hard to make a great patience and courage ,did not know that her mother is so love us, and her way of expressing love is so different .In my thirty-four years old ,suffered the greatest one trough .My first venture failed ,along with a huge debt owed ten yuan .This is life ,there is not much to look forward to ,the rest of the a little bit of youth only in day in and day out debt entangled in struggling to live .Even if you can find a job ,a monthly salary of one thousand RMB ,even if do not eat to be not drunk ,at least ten years time ?All debt is a really good distant dream !I seldom call father that time has forgotten phone fee expensive ,over and over again to call me ,to tell me to be strong ,said to me : there ,there .The mother does not stop to comfort me, I just don will be good up .The care and love of my parents ,I spent the most difficult years of life .Despite this years I neither as parents filial ,not trying to make his mother happy ,also do not have the ability to give parents to enjoy life, they not only without any discomfort ,instead of always thinking about me ,afraid I was too thrifty and down my body ,I also afraid because of his unhappy marriage and sad ,more afraid of any accident .Their sincere heart ,where I can touch ?Once the mother of dissatisfaction ,early with the mother consolation and sympathy cast to be flung to the four winds .May God pity to man ,only five years time ,I slowly walked out of the heart of fences, life has had a favourable turn .I finally no longer for the past and distressed and upset .The infiltration of their parents ,how much ,miss ,suffering and love !In fact ,the passage of time can dilute many things ,forget a lot of things ,but ,love will never be forgotten .The home this spring ,the weather is so bad ,for more than a month ,it was cold and wet for approaching seventy years of age ,the mother, is how hard a spring .A sick mother ,both to fight battles ,but also to the sons and daughters of worry ,how is not easy !So ,more missing my mother, would also like to thank the mother can be so strong to along with let down .相关的主题文章:

Adobe has been a proprietary software company, but after the acquisition of Macromedia , Adobe is injected into the shared temperament .

kontuadom's picture
Offline
Last seen: 1 year 33 weeks ago
Joined: 04/27/2011
ท่านใดลองแล้วช่วยบอกหน่อยนะคร

ท่านใดลองแล้วช่วยบอกหน่อยนะครับ ว่ามีข้อดี ข้อเสียอย่างไร

maiandroid's picture
Offline
Last seen: 1 year 33 weeks ago
Joined: 04/17/2011
ไม่มีภาษาไทยนะครับถ้า

ไม่มีภาษาไทยนะครับถ้า ตัวดั้งเดิมตัวนี้น่าจะเป็นรอมโมของคุณ Kan HW ในคลับ S2 ครับที่เอามายัดภาษาไทยให้ได้ใช้กัน

Offline
Last seen: 2 weeks 5 days ago
Joined: 08/11/2010
มีภาษาไทยครับ ผมยืนยันได้

มีภาษาไทยครับ ผมยืนยันได้ รอมโมของ Kan HW ก็ดีนะครับ แต่ไม่ได้โมอะไรมากมายครับ ทั้งหมด base on CM10 (CyanogenMod10) ผมแนะนำ ให้ลง CM10 ไปเลย เพราะ มัน update บ่อย เวลาอัพไม่ต้อง wipe สามารถอัพไปได้เลย

maiandroid's picture
Offline
Last seen: 1 year 33 weeks ago
Joined: 04/17/2011
มีภาษาไทยจริงๆครับ

มีภาษาไทยจริงๆครับ ต้องขออภัยเนื่องจากตอนแรกไม่ได้ทดลองเปลี่ยน ผมไม่ได้ใช้ของคุณKan หรอกครับแต่คิดว่ามีของคุณ Kan เจ้าเดียวที่มีภาษาไทยเพราะ CM10 ไม่มีให้เลือกภาษาไทยตอนลง แต่มีให้เลือกตอนติดตั้งเสร็จแล้วอ่ะหรือผมตาไม่ดีเองก็ไม่ทราบ ยังไงต้องขออภัยเรื่องข้อมูลที่ผิดพลาดด้วยครับ

Offline
Last seen: 2 weeks 5 days ago
Joined: 08/11/2010
ผมยังไม่เจอบัคเลย ล่ะ

ผมยังไม่เจอบัคเลย ล่ะ ^_^(เท่าที่ใช้มา) เป็น perfect preview เลยครับ ภาษาไทยมีครับยืนยัน คือ 4.1 มันรองรับอยู่แล้วครับ keybroad ไทย ก็มีด้วย ลื่นเหมือน ICS เลย effect สวยกว่า
อ่านเว็บลื่นกว่า ICS เยอะเลย flash บนเว็บเปิดได้ปกติ (ต้องหามาลงเอง ใน store ไม่มี)
แบตวันแรกหลัง flash ไป อยู่ได้ 13 hr. กว่า ๆ stand by อึดว่า 4.0 เยอะเรียกว่าแทบไม่ลด แต่เล่นนี้ลดไวอยู่
bug แปลกๆ แบบชาจแบตแล้วไม่เข้า ร้อนเครื่องแทบพัง แบบ 4.0.3 ของ Dtac ไม่มีนะครับ

Offline
Last seen: 3 weeks 13 hours ago
Joined: 04/07/2011
ถามหน่อย base rom

ถามหน่อย base rom ต้องเป็นเวอร์ชันไหน

Offline
Last seen: 2 weeks 5 days ago
Joined: 08/11/2010
อะไรก็ได้ครับ แค่ root มาแล้ว

อะไรก็ได้ครับ แค่ root มาแล้ว

Offline
Last seen: 1 year 47 weeks ago
Joined: 02/15/2011
ผมอยากได้วิธีการลงแบบละเอียดน

ผมอยากได้วิธีการลงแบบละเอียดนิดนึงนะครับ ไม่เคย root เครื่องเองเลย
ควรจะเตรียมอะไรมั่ง และต้องทำอย่างไรบ้างนะครับ

*** พอดีใช้ rom ศูนย์ 4.0.3 แล้วรู้สึกว่า มีปัญหาเรื่องเครื่องร้อนมากๆ เวลาผมใช้งานพวก Internet กับ line จะต้องเข้าไป Force stop มันทุกครั้งเพื่อกันปัญหาเครื่องร้อน แล้วเสียบ usb ก็ เครื่องร้อน แถมดูดแบตอีก

*** ถ้าเป็นเครื่อง I9100T นี้ลงได้ใช่ไหมครับ

Offline
Last seen: 2 weeks 5 days ago
Joined: 08/11/2010
9100T ลงได้ครับ ยังไม่เคย

9100T ลงได้ครับ ยังไม่เคย root หรือทำอะไรเลยใช่มั้ยครับ ??

Offline
Last seen: 1 year 47 weeks ago
Joined: 02/15/2011
ครับ ยังไม่เคย root เลยนะครับ

ครับ ยังไม่เคย root เลยนะครับ อยากได้วิธี ตั้งแต่เริ่มนะครับ เพราะไม่เคยทำ ประมาณมือใหม่ นะครับ

bankkanb's picture
Offline
Last seen: 5 days 7 hours ago
Joined: 10/03/2011
อยากลองสุด ๆ

อยากลองสุด ๆ รอวัดอย่างเดียวคือ กินแบตหรือไม่กินแค่นั้นคับ

Offline
Last seen: 2 weeks 5 days ago
Joined: 08/11/2010
ไม่กินเท่าไรครับ อึดกว่า 4.0

ไม่กินเท่าไรครับ อึดกว่า 4.0 นะผมว่า เพราะมัน deep sleep ง่ายมาก แบบว่าทิ้งไว้เฉยๆ แบตไม่ค่อยฮวบ แต่ถ้าเล่นบ่อยๆก็ลดไวอยู่ อาจเป็นเพราะ kernel ยังต้องพัฒนาอีกเยอะ
หลัง flash วันแรกไป ผมอยู่ได้ 14 ชั่วโมง จากไม่เต็ม 100 นะครับ

Offline
Last seen: 21 weeks 3 days ago
Joined: 09/18/2011
ภาษาไทยมีครับ ผมใช้ CM

ภาษาไทยมีครับ ผมใช้ CM มาตั้งแต่ตัว CM7 มีภาษาไทยแน่นอนแล้วตัวนี้ก็มีเช่นกันแถม คราวนี้ Android Keyboard มีภาษาไทยด้วยซ้ำ เพราะ Jelly Bean รองรับภาษาไทยแล้ว

การใช้งาน มี Bug นะครับ ไม่ร้ายแรง แต่ก็มีบ้าง

ผมใช้ไปซักพัก ประมาณว่าใช้ทั้งวัน แบตสูบกระจาย แล้วบางทีก็เรียกการใช้งานจนแรมเต็ม เปิดอะไรไม่ได้

รีสตาร์ทเครื่องก็หายครับ กรณีนี้ไม่เท่าไหร่ แต่ถามว่าใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหม ก็ต้องบอกว่า

ฟังก์ชันมาครับอยู่แล้วนะครับ ความลื่นก็ถือว่าเวิร์ค แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ได้เป็น Project Butter ก็ตาม แต่ก็พอไหว พอ ๆ กับตอนที่เป็น CM9 แต่ Bit rate สูงกว่า

Build นี้จะว่าไป ใช้แทนรอมศูนย์ไทยก็ยังได้นะครับ 555+

ปล. ตอนนี้ขอกลับไปใช้ CM9 ก่อน เพราะมันลื่นหัวแตก เข้าโรงพยาบาลแน่ ๆ CM9 เวิร์คมากครับเวลานี้ ติดใจมาก

Offline
Last seen: 2 weeks 5 days ago
Joined: 08/11/2010
แบต พอได้นะครับ

แบต พอได้นะครับ

Offline
Last seen: 1 year 47 weeks ago
Joined: 02/15/2011
ครับ ยังไม่เคย root เลยนะครับ

ครับ ยังไม่เคย root เลยนะครับ อยากได้วิธี ตั้งแต่เริ่มนะครับ เพราะไม่เคยทำ ประมาณมือใหม่ นะครับ

Offline
Last seen: 2 weeks 5 days ago
Joined: 08/11/2010
ดูวิธี root

ดูวิธี root จากเว็บนี้ก็ได้ครับ http://goo.gl/v6W3Y ผมก็อยากเขียนให้ละเอียดๆ แต่ ยังไม่ว่างเลย

Offline
Last seen: 3 years 29 weeks ago
Joined: 07/11/2012
ถือว่าเป็นพรีวิวรอมที่ดีเลยแห

ถือว่าเป็นพรีวิวรอมที่ดีเลยแหละ แต่ก็มีบัคอยู่บ้างตามที่ จขกท บอก ส่วนตัวใช้ได้ในชีวิตประจำวันจิงจ้า

เราใช้แล้ว บัค ตรง scrolling screen มันยังบัคอยู่ รอมตัวเต็มมาอย่าลืมมาแบ่งกันใช้นะคะ

ขอบคุนมากจ้า

Offline
Last seen: 3 years 19 weeks ago
Joined: 06/17/2012
ทำไมตอนเปิดเครื่องเขียนว่า cm

ทำไมตอนเปิดเครื่องเขียนว่า cm 9 อ่ะคับ

Offline
Last seen: 3 years 19 weeks ago
Joined: 06/17/2012
ทำไมตอนเปิดเครื่องเขียนว่า cm

ทำไมตอนเปิดเครื่องเขียนว่า cm 9 อ่ะคับ

Offline
Last seen: 3 years 19 weeks ago
Joined: 06/17/2012
ทำไมตอนเปิดเครื่องเขียนว่า cm

ทำไมตอนเปิดเครื่องเขียนว่า cm 9 อ่ะคับ

Offline
Last seen: 3 years 19 weeks ago
Joined: 06/17/2012
ทำไมตอนเปิดเครื่องเขียนว่า cm

ทำไมตอนเปิดเครื่องเขียนว่า cm 9 อ่ะคับ

Offline
Last seen: 3 years 19 weeks ago
Joined: 06/17/2012
ทำไมตอนเปิดเครื่องเขียนว่า CM

ทำไมตอนเปิดเครื่องเขียนว่า CM 9 อ่ะคับ

Offline
Last seen: 3 years 19 weeks ago
Joined: 06/17/2012
โทษทีครับ คอมค้าง

โทษทีครับ คอมค้าง

Offline
Last seen: 2 weeks 5 days ago
Joined: 08/11/2010
เป็นแค่ boot animation

เป็นแค่ boot animation อ่ะครับ ยังเป็นของเก่าจากตัว CM9 อยู่ ข้างใน มัน android 4.1.1 ครับ ยังไงก็คือ CM10

Offline
Last seen: 3 years 29 weeks ago
Joined: 07/11/2012
ว่าแต่ ทำยังไงให้มองเห็น

ว่าแต่ ทำยังไงให้มองเห็น external sdcard ล่ะ หรือว่ายังบัคอยู่จ้ะ ?

britezaa's picture
Offline
Last seen: 34 weeks 5 days ago
Joined: 03/21/2011
external sdcard จะอยู่ใน

external sdcard จะอยู่ใน storage/sdcard01 คับ

ตอนนี้ยังมี bug อยู่คือไม่สามารถ copy ไฟล์
จาก internal card มาใส่ใน external sd ได้คับ
แต่สามารถเรียกไฟล์บน external sd มาใช้งานได้คับ

sunat1976's picture
Offline
Last seen: 19 weeks 2 days ago
Joined: 08/30/2012
ผมใช้ File manager แล้ว copy

ผมใช้ File manager แล้ว copy ได้ไม่มีปัญหาครับ

Offline
Last seen: 1 year 47 weeks ago
Joined: 02/15/2011
ขอถามหน่อยครับ

ขอถามหน่อยครับ พอดีไปถามพี่ที่รู้จักเกี่ยวกับ root เค้าบอกว่า root ไม่ยากหรอก แต่จะมามีปัญหาตอนลง rom มีโอกาส เครื่องพัก หรือเสียได้ ไม่ทราบว่าจริง เท็จ ครับ

Offline
Last seen: 21 weeks 3 days ago
Joined: 09/18/2011
ประการแรก อย่าลงจาก ROM

ประการแรก อย่าลงจาก ROM ศูนย์ไทยครับ ถ้าเป็นไปได้ไปลงจาก Base Rom เก่า ๆ พวก ไม่ก็นู่นเลย eRobot ง่ายดี

XXLP9 LPX นู่นเลยก็ได้ จะให้ดีก็หาที่ Root มาให้แล้วเสร็จสรรพ (ไม่ต้องกลัวครับเพราะเวลาลงจริง ๆ คุณสมบัติของ BaseRom มันไม่เกี่ยวกับ CM อยู่แล้ว)

เพราะตัวเก่า ๆ ไม่มีปัญหาเรื่อง Super Brick (น่ากลัวมว๊ากกก)

ส่วนเรื่องที่ว่ามันจะ Brick หรือเปล่านั้น อยู่ที่ความรอบคอบของเราเองครับ

1. เช็คดูว่า Root สมบูรณ์ หรือเปล่า ถ้าสมบูรณ์แล้ว CWM เป็นเวอร์ชันอะไร (เวอร์ชันล่าสุดเป็น 6.0.0.1 ซึี่งในกรณีที่ไม่ตรงหรือต่ำว่า ลง Cyanogenmod ไปครั้งนึง อาจจะวน อาจจะนะครับ บางทีก็ไม่วน อย่าพึ่งเข้า Reboot System ให้ Reboot Recovery ก่อน จะกลายเป็นวอร์ชันที่ตรงกับตัว Rom แล้วลงใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนลง cm10 .zip ไฟล์ใหม่)
2. ตัว .zip ไฟล์ที่จะลงทุกตัว เช็ค m5d sum ให้หมด
3. ทำตามขั้นตอนอย่างละเอียดอย่าให้ขาดตกบกพร่องแม้แต่ข้อเดียว (อ่านให้ละเอียดด้วยนะครับ)

ถ้ายัง Brick อีก อันนี้ดวงซวยครับ ผมไม่รบผิดชอบ T_T แต่เท่าที่ผมทำมา จะนับร้อยครั้งได้ครับ ไม่เคย Brick (เพราะถ้า Brick คงไม่ได้เห็นในห้องนี้แล้ว หุหุ)

Offline
Last seen: 1 year 47 weeks ago
Joined: 02/15/2011
ไม่ทราบว่าคุณ soshipaa อยู่

ไม่ทราบว่าคุณ soshipaa อยู่ กทม ไหมครับ นัดเจอให้ช่วยสอนทำให้ดีกว่า อิอิ

ดูจะงงๆ แล้วตอนนี้ผมเป็น rom ศูนย์ 4.0.3 คงต้องลงใหม่แบบที่คุณว่า

***ใจอยากได้ cm9 เห็นเค้าว่าใช้ดี

Offline
Last seen: 4 years 23 weeks ago
Joined: 07/30/2012
CM10 ออก build ใหม่ วันที่ 29

CM10 ออก build ใหม่ วันที่ 29 แล้วนะครับ ไม่ทราบว่าเพื่อนๆอัพยัง ใช้ได้ดีทีเดียวครับ เสถียรกว่า build 26 ครับ
ว่าแต่ modem ของ True นี้ modem ไหนรับสัญญาญดีสุดครับ รบกวนแนะนําด้วยครับๆๆๆๆ

Offline
Last seen: 21 weeks 3 days ago
Joined: 09/18/2011
ผมก็อยู่ กทม.นี่แหละครับ

ผมก็อยู่ กทม.นี่แหละครับ แต่ทำงาน 6 วัน/อาทิตย์ หยุดวันอาิทิตย์วันเดียว

จริงๆ ไม่ยากอะไรนะครับ เดี๋ยว IM เบอร์โทร Line คุยกันก็ยังได้ หุหุ

Offline
Last seen: 4 years 22 weeks ago
Joined: 07/21/2012
ลองลงแล้ว 3g ใช้ไม่ใด้ครับ

ลองลงแล้ว 3g ใช้ไม่ใด้ครับ เครื่อง 9100 ซิมtrue แก้ยังงัยครับ

britezaa's picture
Offline
Last seen: 34 weeks 5 days ago
Joined: 03/21/2011
ลอง reboot

ลอง reboot เครื่องรอบนึงรึยังคับ ถ้ายัง
ให้ลอง reboot ดูคับแล้วจะใช้ 3G/H ได้คับ

Offline
Last seen: 2 years 45 weeks ago
Joined: 05/20/2013
ลง blendy rom jb v.3 ใช้ 3g

ลง blendy rom jb v.3 ใช้ 3g ไม่ได้เหมือนกันค่ะ reboot แล้วก็ยังไม่ได้ คงต้องหาตัวใหม่

britezaa's picture
Offline
Last seen: 34 weeks 5 days ago
Joined: 03/21/2011
BUG ที่เจอตอนนี้นะคับ

BUG ที่เจอตอนนี้นะคับ

ตอนนี้ยังมี bug อยู่คือไม่สามารถ copy ไฟล์
จาก internal card มาใส่ใน external sd ได้คับ
แต่สามารถเรียกไฟล์บน external sd มาใช้งานได้คับ

ส่วน external sdcard จะอยู่ใน storage/sdcard01 คับ
และ Gallery, Music ก้อมองเห็นไฟล์ใน external sdcard คับ
scan ได้อย่างรวดเร็ว ดีกว่า CM9 เยอะเลยคับ

และส่วนภาษาไทยถ้าใครที่ติดตามงาน Google I/O นั้นก้อจะรู้แล้วล่ะคับ
ว่า Android 4.1 Jelly Bean นั้นมีเมนูภาษาไทยย
และ keyboard ภาษาไทย มาให้ในตัวเลยคับผมม

ถือว่าเป็น Experimental builds ที่สมบรูณ์ที่สุดเลยล่ะคับ

Offline
Last seen: 2 weeks 5 days ago
Joined: 08/11/2010
Build 29 ดีมากๆ ลื่นกวาา 26

Build 29 ดีมากๆ ลื่นกวาา 26 เยอะเลย เดี๋ยวผมลง link ไว้ด้านบนให้

Offline
Last seen: 1 week 2 days ago
Joined: 10/25/2011
ใครมีอาการ Gallery

ใครมีอาการ Gallery ไม่เจอรูปบ้างครับ [Internal SD]

ใช่ว่าปัญหามันเพราะว่ามันเชื่อมกับแอปกล้องรึเปล่า

Offline
Last seen: 2 weeks 5 days ago
Joined: 08/11/2010
update ให้แล้วนะครับ

update ให้แล้วนะครับ

Offline
Last seen: 4 years 22 weeks ago
Joined: 07/21/2012
link load Gapps

link load Gapps ใช้ไม่ได้ครับรบกวนขอ link ไหม่ใด้มั๊ยครับ จะลองลงดูอีกครั้งครับ

oudjunk's picture
Offline
Last seen: 4 days 10 hours ago
Joined: 07/14/2011
x

x

Offline
Last seen: 21 weeks 3 days ago
Joined: 09/18/2011
Sim True ลองเข้าไปที่

Sim True ลองเข้าไปที่ Setting>More>Mobile Network>Network Selection (ไม่แน่ใจ แต่มันจะ Search เครือข่ายอยู่พักใหญ่จากนั้นก็จะมีให้เลือกเองครับ) แล้วเลือกเป็น True ดูนะครับ

เปิด Data Roaming ไว้ด้วย

น่าจะใช้ได้ครับ ผมก็ใช้อยู่

Offline
Last seen: 16 weeks 5 days ago
Joined: 09/26/2011
ของผมแปลกที่ว่าพอลง (29)

ของผมแปลกที่ว่าพอลง (29) แล้วมัน batt drain กระจายเลยครับ เลยขอย้อนกลับไปอยู่ (26) ชิลๆดีกว่า

Offline
Last seen: 2 weeks 5 days ago
Joined: 08/11/2010
ใช่ครับ ๆ 29 สูบกระจาย 26

ใช่ครับ ๆ 29 สูบกระจาย 26 กำลังดี แต่มีตัว 27 ที่เป็น unofficial ก็ประหยัดดี

oudjunk's picture
Offline
Last seen: 4 days 10 hours ago
Joined: 07/14/2011
x

x

oudjunk's picture
Offline
Last seen: 4 days 10 hours ago
Joined: 07/14/2011
x

x

+