fbpx

All posts tagged "กกท."

  • 4.1K
    15
    News

    การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ประกาศรับรองอีสปอร์ตเป็นกีฬาแล้ว!

    ถือว่าเป็นข่าวดีของวงการ E-Sports ในบ้านเรา ที่ล่าสุดทางกองประชาสัมพันธ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ออกมาประกาศผลการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) เห็นชอบประกาศให้อีสปอร์ต (E-Sports) เป็นชนิดกีฬาที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้แล้ว ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558

To Top