มือถือ DTAC ZTE V815W หน่วยความจําเต็ม ทั้งที่ผมเพิ่มเมมเป็น 16G แต่ทําไมเมมเต็มครับ โหลดเกมหรือแอพไม่ได้เลย Android 4.4.2 Root เรียบร้อยแล้วครับ ผมแบ่งพาร์ทิชันของ SD Card เป็นสองพาร์ทิชัน พาร์ทิชันที่สองเป็น EXT2 ผมเข้าไปที่โปรแกรม Link2sd ของโทรศัพท์มือถือ แล้วมีให้เลือกพาร์ทิชันขึ้นมา ผมเลือก EXT2 แล้วกด OK แล้วก็ขึ้นข้อความว่า

เมาท์สคริปท์ผิดพลาด
ไม่สามารถสร้างเมาท์สคริปท์ได้
Mount No such device

แก้ไขยังไงดี ช่วยแนะนําด้วยครับ