แฟลสรอม j2 ไม่ได้ครับ T___T

Home Forums General General Discussion แฟลสรอม j2 ไม่ได้ครับ T___T

 • thakawat
  Participant

  แก้ยังไงครับ

  -Message-
  Added!!
  Enter CS for MD5..
  Check MD5.. Do not unplug the cable..
  Please wait..
  J200GUDXU1API1_J200GUOLB1API2_J200GUDXU1API1_HOME.tar.md5 is valid.
  Checking MD5 finished Sucessfully..
  Leave CS..
  Odin v.3 engine (ID:3)..
  File analysis..
  SetupConnection..
  Initialzation..
  Get PIT for mapping..
  Firmware update start..
  SingleDownload.
  sboot.bin
  NAND Write Start!!
  FAIL!

  Complete(Write) operation failed.
  All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
  Removed!!

You must be logged in to reply to this topic.

To Top