fbpx

แนะนำมือถือเพื่อใช้งานระยะยาวหน่อยครับ

Home Forums General General Discussion แนะนำมือถือเพื่อใช้งานระยะยาวหน่อยครับ

 • torer7019
  torer7019
  Participant

  ปัจจุบันใช้ Note 2 แต่ตอนนี้ขณะนี้ ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว
  *เปิดไม่ติด ชาร์จไม่เข้า ใช้งานมาประมาณ 7 ปี

  ช่วยแนะนำมือถือที่มีฟังชั้นประมาณ Note 2 หน่อยครับ
  ใช้งานเล่นเกม
  แชร์อินเตอร์เน็ตให้ PC เป็นส่วนใหญ่

1 Comment

 • nature.wood1992
  nature.wood1992
  Participant

  note FE ราคาลดแล้ว หมื่นต้นๆ

The forum ‘General Discussion’ is closed to new topics and replies.

To Top