เห็นจากในไลน์ว่าทรูเคลมว่า ตัวเองคือ No.1 Best 4G in Asia-Pasific ไปเรียบร้อยโรงเรียนเอเชีย
แต่เราคนรับข้อมูลกลับมีความสงสัยเบาๆ ว่าเครือค่าย 4G ของทรู แซงล้ำหลายๆ ประเทศในเอเชียไปได้ยังไง งงในงง ในงง