ไปในเฟสหรือเวปอื่นๆ เห็นเขาเล่นกล่องนี้กัน
มันก็ตระกูล Android น่าจะมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันบ้างครับ
จะได้เป็นแนวทาง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการใช้ให้สมบูรณ์ขึ้น