fbpx

สงสัยมานานละ

Home Forums Samsung Club Samsung Galaxy S III สงสัยมานานละ

 • nuttawan
  nuttawan
  Participant

  ปุ่มตรงกลางไว้ใช้ทำไรนะครับ

  เวลาลงเกม แล้วแฮ้ง กดไรไม่ได้เลย กดตรงกลางก็นิ่ง ต้องรอมัน แจ้งว่าไม่สามารถรันตัวนี้ได้นะ ขึ้นแจ้ง รอ กับ ออก(ยกเลิกนี่ละ)

  ตอนนี้ยังไม่เห็นประโยชน์ของปุ่มตรงกลางเลย

  แล้วเวลาแอปแฮ้งนี่แก้ยังไงครับที่ไม่ต้องรอ แบบกดออกเลย

The forum ‘Samsung Galaxy S III’ is closed to new topics and replies.

To Top