ใครเคย root androidtv CS918

Home Forums General General Discussion ใครเคย root androidtv CS918

  • kimnue
    Participant

    มีใครเคย root เจ้ากบ่อว androidtvแบบไม่ใช้ pc ไหมครับ ผมลองแล้วไมไ่ด้เลยแฮ่ะ

You must be logged in to reply to this topic.

To Top