ช่วยแนะนำร้าน ลง custom rom ของ LG G3 F400L ด้วยครับ

Home Forums General General Discussion ช่วยแนะนำร้าน ลง custom rom ของ LG G3 F400L ด้วยครับ

  • mikeratana
    Participant

    ช่วยแนะนำร้าน ลง custom rom ของ LG G3 F400L ด้วยครับ

    ลองทำเองแล้ว ตอนนี้บูตไม่ขึ้นแล้วครับ

    ช่วยแนะนำร้านด้วยครับ

The forum ‘General Discussion’ is closed to new topics and replies.

To Top