ความรู้สึกแรกออกจากกล่อง รู้สึกน้อง tab ดูเล็กมาก

ใช้ไปใช้มา ตอนนี้ผมไม่ได้หยิบน้อง G1 มาเล่นเน็ตเลย

ท่าทางน้อง G1 ของผมคงงอนไปแล้ว ^^