เพิ่งได้มายังไม่ทำอะไรเลย ก็จับมาลอง Root เลย
Root ได้นะครับ ใช้ Cydia Impacktor กับ Win7-32bit ครับ
http://images.temppic.com/15-11-2013/images_vertis/1384534043_0.52989000.jpg
http://images.temppic.com/15-11-2013/images_vertis/1384534043_0.97587900.jpg