เกิดปัญหา ดาวน์โหลด app ใน market ไม่ได้

Home Forums Samsung Club Samsung Galaxy Tab 7 เกิดปัญหา ดาวน์โหลด app ใน market ไม่ได้

  • สี่ฤดู

    ขึ้นข้อความ ไม่สามารถดาวน์โหลด *** เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด (492)
    ใช้ andriid market 3.4.4
    รอม overcom 4.1.0

You must be logged in to reply to this topic.

To Top