fbpx

สัญญาณโทรศํพท์หาย

Home Forums Google Nexus Club Nexus 4 สัญญาณโทรศํพท์หาย

 • Avatar
  darknessgolf
  Participant

  คือสัญญาณหายตอนช่วงที่โทรออก หรือ รับสาย เสร็จเรียบร้อยแล้ว สัญญาณโทรศัพท์จะหายไปแป๊บนึง นานพอสมควรแล้วก็กลับมาปกติเหมือนเดิม เป็นทุกครั้งที่มีการรับสายและโทรออก ไม่ทราบว่ามีใครเป็นบ้างครับ เครือข่าย AIS

2 Comments

 • taeakkmutt
  taeakkmutt
  Participant

  ผมเคยเป็น รับคลื่น Ais 3g ได้เป็นบางสถานที่ ไปเปลี่ยนที่ศูนย์ก็ไม่หาย ตอนนี้อาการหนักแฟสกลับ factoryrom แล้วอีมี่หายอยู่

 • taeakkmutt
  taeakkmutt
  Participant

  ลองไปที่ศูนย์ Aisก่อนครับ

The forum ‘Nexus 4’ is closed to new topics and replies.

To Top